2013. szept. 30.

Október 01. kedd – Önzetlenül adni –

 
A mai napon folytatódik, akár erősödhet is a múlttal való szembesülés folyamata, ideje jön a mélyebb, tisztázó beszélgetéseknek, és a szeretet önzetlen, elvárások nélküli árasztásának.
Álmaink energikusak és aktívak lehetnek, a Hold és a Mars egyesülése alatt. Üzeneteik segítenek tisztábban látni a múltat, tanulni belőle, és kitörni a régi keretek közül. Az érzelmi kapcsolatok megértéséhez is hozzájárulnak álmaink, angyali üzeneteket közvetítve. Saját belsőnket rendezgetni, magasabb szintek felé törekedni segítenek most az angyalok. Álmainkban megjelenő akaratunkat és szenvedélyességünket önmagunk legyőzésére fordíthatjuk.
A Hold a mai napon az Oroszlán jegyében jár, az Oroszlán csillagkép feje alatt. Az Oroszlán a Napúton visszafelé fordul, feje pedig ráhajlik, mintha egyenesen azt nézné, hogyan is végzi cselekvéseit. Az itt járó érzékeny Hold és a nyitott, bátor Mars is támogatja most a lélekben megszülető felismeréseket.
A Hold 19 és 20 óra között a rendrakás és aratás jegyébe, a Szűzbe lép. Energikussága így enyhül, és már a hétköznapi, aprólékos, javító, rendező munkákra irányul. Most észrevesszük, érzékeljük, hol és mit érdemes rendbetenni. Ekkortájt éri el az Oroszlán szívét, a Regulust is, a feltételek nélküli, sugárzó szeretet csillagát, így az esti órákban megnyílnak a szívek, és a szeretet erőteljes áramlása tapasztalható. Tartsuk szem előtt, hogy az igaz szeretet elvárások és feltételek nélküli, tiszta és önzetlen! Nem válogat és nem tesz különbséget.
A Merkúr és a Neptunusz a késő esti órákban éri el egzakt kapcsolódását, egy racionalizáló, teremtő energiában. Most az igazán mély beszélgetések, levelezések, megértések ideje van. Érzékenyek lehetünk, és mélyen érinthetnek bizonyos élmények, kimondott, vagy leírt szavak – mégis, e fényszög fontos tanítása az önzetlenség és önlegyőzés! Most vegyük komolyan ezt, és le az egóval! A Neptunusz a Vízöntő kiömlő vize alatt, a megváltás, a megtisztulás, az oldódás élményét hozza, ha engedünk.

Szeptember 30. hétfő – Ha csendben vagy, meghallod... –


A most zajló pár nap nem feltétlenül a hangos történések, mint inkább a csendes, benső megértések időszaka. Néha érdemes már csak azért is csendben maradni, mert az amúgy jól érzékelhető válaszokat meghallhatnánk, ha nem hajtogatnánk kiabálva egyfolytában a kérdéseket...

Szent Mihály napját elhagyva, a Természet szinte megáll a növekedésben, és már az alvásra, és a hosszan tartó védelemre készül. A Nap továbbra is az Arató Szűz múltat maga mögött hagyó részénél jár, de már közelít a fordulat felé. A Merkúr az Angyal csillagai alatt, a belső működések megértése általi, angyali beavatás időszakát sugallja. A láthatatlan, senki által nem reklámozott titkokba bepillantást nyerhetünk.
A Hold a mai napon az Oroszlán jegyében halad, így most mindannyian érezhetjük, hogy lelki- ösztön- és érzésvilágunk urai magunk vagyunk. Emberi méltóságunk is még inkább érezhetővé válik, kreativitásunk, teremtő erőnk és a szeretet adásának képessége most hangsúlyos. Tartsuk szem előtt, hogy az Oroszlán minőség nem a mások feletti, hanem az önmagunk feletti uralmat jelenti!
A Hold a Rák csillagkép alatt halad ma, így a szeretettel és alázattal való elengedés ideje is van. Különösen vonatkozik ez a késő déli órákra, amikor a Hold elhalad az Acubens csillag alatt, amely a Rák Olló csillaga – ideje az elvágásnak, a leválásnak, a szorítások elengedésének. 15 óra után pedig a Hold megérkezik a királyi erényeket képviselő Oroszlán csillagképbe. A délutáni órákban így a rálátás képessége fokozódik, erősen megtámogatja ezt a Mars helyzete is. A Mars ugyanis szintén az Oroszlán Napútra hajló feje alatt halad, amely az önmagunkra és saját cselekvéseinkre való rálátást szimbolizálja! 9 és 10 óra között már elérte a Ras Elased (oroszlánfej) csillagot.
Bármilyen ügyben is járunk el, bármilyen helyzetben találjuk magunkat, ma hangsúlyosan megjelenik az önmagunkra való tiszta rálátás ideje. Akár a múltba visszatekintve, akár a jelenben kívülről nézve önmagunkra, most tisztán láthatjuk viselkedésünket és helyzetünk önmagunk által megteremtett gyökereit. Bárki mást hibáztatni ezért nem más, mint hárítás.
Sok örömöt is rejthet ez a nap, és a múltban elvetett, most beérő történések akár lelkesedéssel is eltölthetnek. A szeretet és az érzéseink nyílt kimutatása meghozhatja munkáink gyümölcsét.
A Vénusz is különleges helyzetbe kerül ma: a Mérleg csillagkép alatt haladva már a jövő igazságait megmérettető serpenyő felé veszi útját. Ugyanakkor, a Kígyó Feje csillagkép is ott ragyog fölötte. A mai napon a termékenység, szépség és szerelem istennője, az Unukalhai csillaggal áll együtt, amely a Kígyó Fejének legfényesebb csillaga, és szívét, vagy nyakát jelöli. A Vénusz 18 óra környékén éri el őt. Érzelmi kapcsolatainkban, munkánkban, életünk termékenyebbé és harmonikusabbá tételében mind érezhetjük e nap szellemi ajándékait. Fontossá válik szellemi és láthatatlan energiáink kézben tartása, és a már megismert ösztöneink tudatosítása, a lehúzó ösztönök felismerése és felemelése.

2013. szept. 28.

Szeptember 28. szombat – 29. vasárnap – Válogatós hétvége –Ezen a hétvégén jól tesszük, ha kiválogatjuk, mit fogadunk el másoktól és mit nem. Érdemes különbséget tenni igaz és hamis, múlandó és halhatatlan, anyag és tartalom között.
A Nap most a Szűz csillagképben, a szorgos munkák és az aratás idejét mutatja. Ez vonatkozik az önmagunkon végzett, fejlesztő munkákra, de akár a szüreti munkálatokra is. A múltban elvetett tetteink, munkáink eredményét is most aratjuk le. Ha jól dolgoztunk, eredmény lehet az egyensúly, a harmónia érzése is. A Nap alatt ugyanakkor a Serleg csillagkép ragyog, felette a Bereniké haja. Alapja tehát a cselekvéseinknek, és a kapcsolatokban végzett munkáknak, hogy tudjuk: a létezés örök! Vezérelv pedig az áldozat, melyet időről időre meghozva tudjuk megfelelően működtetni kapcsolatainkat és hívatásunkat. A Nap vasárnap elhagyja a Serleg csillagképet, és már a Holló felé közelít.
A Merkúr az Angyal csillagai alá érkezett, így megnyílt az inormációkapu az Angyalok Birodalmával. Bátran lehet beszélgetni segítő angyalainkkal. A hétköznapi működések, és társaink megértése, most a belső rend megalkotásának lehetőségével párosul. Vasárnap déltájt a Merkúr a Skorpió jegyébe lép, így érdeklődésünk, kíváncsiságunk a titkok, a lélek rejtélyei, a spiritualitás, a felszín alatti működések fel fordul. Érdekelni kezd nem csak a felszín, hanem az is, ami mögötte van, és a láthatót működteti. Ez rendkívül fontos, hiszen a mai kor embere napról napra döntéseket kell, hogy hozzon, ám ha tisztában vagyunk azzal, milyen mélyebb okok rejlenek a háttérben, mi is az a karmikus út, amit járunk, akkor nem kérdések és panaszkodások, hanem egyértelmű válaszok jönnek. Mostantól fontos, hogy ne a másik ember dolgaiban kutakodjunk, hanem saját magunkban, és a láthatatlan, belső működéseket próbáljuk megérteni, mert a valódi okokat ott fogjuk meglelni!
SZOMBATON a Hold a Rák jegyében jár, ez az időszak lelki-érzelmi élmények sokaságát hozza. Felértékelődik a haza, a szülőföld, az otthon, a család, az anyaság, és a gyökerek, melyekből eredtünk. Az Ikrek csillagzat derekától a fejéig halad a Hold, így ma is jelen van a különbözőségek, kettősségek megtapasztalása, de már a megértése is! Kicsit lejjebb az Egyszarvú ragyog – bármiben is tapasztaljuk meg a kettősséget, tartsuk szem előtt, hogy minden az Egyből ered! Egy forrásból jöttünk, és egy a célunk is, ugyanazon irány felé tartunk. A különbségek csak látszólagosak.
Szombaton reggel a Hold-Jupiter együttállása a legkeményebb szíveket is kitárja. Az igaz és tiszta érzések, a szívből jövő segítségnyújtás ideje van. Ezt követően kellemes, érzelmeinket érintő események tehetik szebbé a napot.
Kora délután pontosodik be a Vénusz és a Mars teremtő fényszöge, a férfi és a nő így erőt próbáló, de eredményekkel járó folyamaton megy keresztül. A skorpió Vénusz a rejtőzködő, sejtelmes, titokzatos nőiesség, az érzelmi biztonság minősége, az egyik oldalon. Az oroszlán Mars pedig a ragyogó, büszke férfierő, az erős akarat, és a nyitott, tiszta szív, a szeretet és a szerelem bátor kimutatása, a másik oldalon. E két energia egyesítése által lehet most kézzel fogható eredményeket teremteni. Érzelmekben a magasabb szintre segítő átalakulás, akaratunkban a tudatos, aktív cselekvés jelenik meg.
VASÁRNAP a Hold már az Oroszlán jegyébe lép. Ideje, hogy uraljuk a lelkünket! Ha megismertük azt, miben is vagyunk otthon, mi esik jól a lelkünknek, mik is az igazi érzéseink – akkor vegyük kézbe a vezetést, és irányítsuk a saját céljaink felé életünk hajóját! Csillagképileg ugyanakkor a Rák alatt jár a Hold, a mai napon az érzelmeinkbe való befogadás, majd a nap második felében már a megtartás, a táplálás ideje jön.
A Vénusz mindeközben már a Skorpió harmadik dekádjába lépett, és a Mérlegben halad. Szombaton és vasárnap első felében, érzelmeink világában, teremtményeinket és alkotásainkat tekintve, a múltban történtek igazságossága mérettetik meg. Vasárnap estére a Mérleg közepének csillagaihoz érve, a tökéletes érzelmi-szerelmi-párkapcsolati és művészi egyensúly állapotát élhetjük meg. A harmónia élményét hozhatja egy lágy ölelés, vagy egy finom dallam.


2013. szept. 26.

Szeptember 27. péntek – Az önfelvállalás ideje –


Az égbolton kialakuló, egyre pontosabb alakzatok között, a mai napon áll fel egy nagy háromszög, csúcsán az erőteljes Holddal.

A Hold a mai napon a Rák jegyében és az Ikrek csillagkép alatt halad. Az esti órákban áll együtt a Lilith-tel, és pénteken reggel a Jupiterrel. Addig is, e három égi jelölés egymást erősítve, ma már összefonódik.

A Hold uralmi helyzetben van a Rák jegyében, hiszen ez a minőség az ő fennhatósága alá tartozik. Szerepe így most hangsúlyos – a Hold lényegi jelölője pedig a Belső Otthon megteremtésének! Túl a kívülről ránk aggatott nézeteken és elvárásokon, ideje feltenni magunknak a kérdést: KI VAGYOK ÉN? Ahogyan a Hold visszatükrözi a Nap fényes sugarait, úgy a lelkünknek sem kötelező befogadni a külső, másoktól jövő hatásokat. A Hold együttállása a Lilith-tel ráadásul kiemelt ideje annak, hogy igazi önvalónkat bátran és egyértelműen felvállaljuk! Ehhez persze nekünk, magunknak is tisztába kell jönni azzal, kik is vagyunk. Annyira adottak a keretek, melyekbe beleszülettünk, hogy sokszor észre sem vesszük, hogy egyáltalán vannak... Sokáig szenvedhetünk olyan korlátok között, amelyek egyszerűen megszűnnek akkor, amikor ráébredünk, kik is vagyunk valójában és mi az igazi utunk, szerepünk a világban.
Most azonban az Ikrek lába alatt suhanó Hold lehetőséget ad, hogy a kettősségek és két-ségek között felismerjük, melyik út jelenti a magasabb életminőséget, és rá is léphetünk az útra.
A Hold által kialakult nagy Víz-háromszög másik két csúcsán a Skorpióban álló Holdcsomó-Szaturnusz-Vénusz együttállás, és a halak Neptunusz áll. Három, egyszerre aktiválódó élmény megnyilvánulása ez. Érzelmi, párkapcsolati, szexuális és alkotói tapasztalatok, lelki tisztaság kérdéseivel, egó-leküzdéssel és mély gyógyulással, tisztulással párosulnak.
A Hold a délutáni órákban aktiválja a sorsszerűen elvégzendő feladatokat, változtatásokra késztet és a régi kötelékek elvágását is megvalósíthatjuk, az esti órákban már szabadabbá válva.
A Nap is közeledik, egyre inkább világosságot és tetterőt hozva, a nagy égi négyszög negyedik csúcsára. Hamarosan érkezik a tiszta rálátás, a világosság, az aktív cselekvés, az egyensúlyteremtés ideje, a feltétel nélküli szeretet fényében.
Összegzés a mai napra: Igen, sebezhetőek vagyunk, érzékenyek és gyengék. Van egy ilyen oldalunk is. Szoktunk sírni, és tudunk szeretni. Vannak érzéseink, és túl minden arcon, amit mutatunk, ezek igaziak!

FrekvenciákAz ősi eredetű meghatározott frekvenciáknak gyógyító erőt tulajdonítanak. Rendkívüli hatásuk érezhető a hitrendszeri blokkjaink oldásánál, belső fejlődésünkben való elakadásoknál, csakrák tisztításánál, tanulási, párkapcsolati problémáknál, s még számos egyéb életterületen. Rendszeresen ellazulva az alábbi zenékkel, érezhetően derűsebbé válnak napjaink.
Hallgatásuk naponta ajánlatos ellazult állapotban – különösen jó, ha elalvás előtt vagy közvetlenül ébredés után tudtok időt szakítani rá. (Amennyiben kíváncsi vagy, mi mindenre használhatóak és hogyan, írj emailt, hogy tájékoztathassalak a tanfolyamok időpontjairól.)
Fülhallgatóval hallgasd a megfelelő minőség elérése érdekében!
A frekvenciák hatását erősítendő, az eredeti által megadott méretek, szögek alapján készíttettük azt a piramist, ami stúdiónkban felállítva nem csupán a hely, a benne elhelyezett kristályok vagy ivóvíz rezgését emeli, hanem benne ellazulva, az energetikai blokkok is gyorsan, hatékonyan oldhatók, illetve azt tapasztaltuk, hogy elősegíti bármilyen fizikai probléma gyógyulását, megszűnését.
Különleges ‘mellékhatása’ a sejtek megújulása, vagyis a test fiatalabbá, feszesebbé válása. : ) (ennek érdekében ‘edzéstervet’, frekvenciákkal, kristályokkal kiegészítve személyesre formált programot állítunk össze)
Természetesen, kiválóan alkalmas meditációra, nehéz nap utáni ellazulásra, feltöltődésre is. -> tovább… PIRAMIS ENERGIA

Megszabadulás a félelmektől, bűntudattól:


Váratlan helyzetek kezelése, változások elősegítése, ‘beragadt’ élethelyzetek előmozdítása:


Szeretet, sejtgyógyítás, teremtés, csodák:


Párkapcsolatok, emberi kapcsolatok, a két agyfélteke összehangolása, tanulás segítése:  Az intuíció felébresztése, működtetése:Spirituális eredetünk, rendeltetésünk, feltétel nélküli szeretet:Miközben ellazult állapotban hallgatod, érezd, ahogy minden sejted feltöltődik fénnyel.Stresszoldó, gyógyító, sejtmegújító hatása van:Forrás: Tóth Eszter

Mit jelent a "fényküldött" megnevezés?


Az elnevezés az emberek egy azon csoportjára vonatkozik, akik jelen földi életüket a bolygó és az emberiség megsegítésének szentelik. Nem áldozatot hoznak, mert nem annak érzik, amit tesznek. Sokkal inkább belső késztetéseik révén indulnak el - ki előbb, ki utóbb - egy olyan úton, amin aztán már nem lehet megállni, amiről nem tudnak visszafordulni (és itt jegyzem meg, nem is akarnak...). Hiszen ha ráébrednek, vagy egyszerűen csak érzik, hogy többre hivatottak, akkor már elkezdik tudatosan keresgélni helyüket az életben. 

Akadnak olyanok közöttük, akik maguktól ébrednek rá feladatukra, de akadnak olyanok is , akik érzik, hogy tenni kell valamit, de csak homályos vágyak, érzelmek csillannak fel szívükben-lelkükben. Ilyenkor érdemes keresni egy "segítőt", aki kapcsolatot képes létesíteni az "égiekkel" és közvetíteni tudja üzeneteiket az ébredező léleknek életfeladatáról. Persze nem jósokra, önmagukat spirituális tanácsadóknak kikiáltó ál-segítőkre gondolok. Az ébredezők egy idő után érzik, tudják, ki az, aki nekik valóban helyes útmutatásokkal fog szolgálni. 

Ha intuícióikra hallgatnak, megtalálják a megfelelő személyt. Lehet, hogy csak egy utolsó megerősítésre vár a fényküldött (aki gyakran ekkor még nem is tudja magáról, hogy az), hogy jó úton jár... és szárnyalni kezd. Teszi a dolgát, mert TENNIE KELL!!! Miért? Néha maga sem érti, nem tudja, de halad előre, mint egy buldózer. Először maga is tanul: az életből, tanítóktól, tanfolyamokon, könyvekből. Majd gyógyítóvá, tanítóvá, segítővé válik. Szinte észrevétlenül átalakul az élete. Boldogabb, kiegyensúlyozottabb lesz, és ezt sugározza környezete felé is. 

Először szűkebb, majd tágabb környezetében is beindulnak a pozitív változások. De ne gondold, hogy a fényküldöttek valamiféle különleges, kiváltságokkal bíró teremtmények. Ugyanolyan egyszerű emberek, mint bárki más. Élik mindennapi életüket, vannak problémáik, küzdelmeik. Időnként ők is elkeserednek, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy elképzelték. De nincsenek egyedül, mindig van mellettük éppen ott és akkor egy másik társuk, aki nem hagyja, hogy letérjenek a helyes útról, amit maguknak választottak (talán ez is az égiek segítsége?). Egyszer lent, másszor fent...de mindig csak előre tekintve érdemes élni és cselekedni. 

A fényküldöttnek már az is öröm, ha egyetlen ember életében pozitív változásokat tud előidézni. Hiszen hatással vagyunk egymás életére, és ha egy folyamat elindul, nincs megállás. Egyre jobbá és jobbá teszi a fényküldött önmaga és szűkebb-tágabb környezete életét. 

A fényküldöttek egy idő után egymásra találnak, megérzik egymásban a tüzet, lelkesedést, segíteni akarást, a bolygó és azon élő minden élőlény testi-lelki gyógyítása iránti vágyat. Egyre inkább laza csoportosulásokat alkotnak, hogy egy ügyért együtt cselekedjenek, ha kell. Mindenki más és más egyéni részfeladat megvalósítására hivatott, így a csoporton belül megtalálja a maga helyét. Itt ne "szektásodásra" gondoljatok. Szó sincs erről. Ha egy fényküldött-csoport munkájában valaki részt akar venni, azt kizárólag saját akaratából, kényszer nélkül és örömmel teszi. Az élet minden terén igaz, hogy az összefogásnak van az eredménye. Földünket és az emberi civilizációt is csak az összefogás mentheti meg, ezért szükségszerű a fényküldöttek egymásra találása és közös munkálkodása a jövőért és felemelkedésért.

Napjainkban az idő múlása felgyorsult, folyamatos a változás, átalakulás, így a már életfeladatukra ráébredt és még ébredező fényküldöttek is egyre jobban érzik a belső késztetést, hogy tegyék a dolgukat, amiért leszülettek közénk... 

Ha Te is fényküldött vagy, nem véletlenül olvasod e sorokat, hiszen ott munkál Benned is a vágy, hogy segíts: először is önmagad gyógyítod (legfontosabbnak tartom, hogy szeresd Önmagad!) , majd a többi ember, állatok, környezeted jobbá tételén kezdesz munkálkodni. Olyan dolgokat teszel, amiket addig nem tettél. Nem érted miért teszed, miért lesz számodra olyan fontos a környezetvédelem, az otthontalan állatok védelme, elesett embertársaid felkarolása? 

Csendesedj el, meditálj, meglátod, megkapod a választ. De ne sürgesd az égieket, a válasz csak akkor fog érkezni, ha már valóban felkészült vagy életfeladatod beteljesítésére. Ekkor tudni fogod, mi a dolgod: egy gondolat, egy élethelyzet vagy akár egy találkozás valakivel fogja megmutatni Neked a helyes utat. Lépj rá erre az ösvényre! Ez a TE UTAD, amit csak TE járhatsz végig! Ne félj, most kezdődik igazán a VALÓDI ÉLETED, amitől boldog leszel! 

Saját gondolataim után álljon itt néhány a szakirodalomból vett idézet. Ajánlom Neked, kedves Olvasóm sok szeretettel: "Fényküldöttek azok, akik születésük előtt önként vállalták, hogy segítenek a bolygónak és lakóinak kigyógyulni a félelemből és következményeiből. Minden Fényküldött szakrális feladattal érkezett. Céljuk a Föld, az emberek gyógyítása és tanítása.

Te magad is Fényküldött vagy, ha: - késztetést érzel mások gyógyítására, - szeretnél megoldást találni a Föld szociális és környezetvédelmi problémáira, - hiszel abban, hogy spirituális úton minden helyzet megoldható, - voltak már misztikus tapasztalataid, pl.: előre megéreztél dolgokat vagy találkoztál angyali lényekkel, - kemény élettapasztalataid voltak, melyek összetörték isteni tökéletességbe vetett hitedet, - a világ gyógyításához első lépésként saját életedet akarod meggyógyítani, - késztetést érzel arra, hogy gyógyítási tapasztalataidról írj és taníts másokat, - tudod, hogy egy magasabb cél érdekében vagy itt, még ha nem is tudod pontosan mi az, vagy hogyan tudnád megvalósítani. 

A Fényküldöttek a Föld különböző tájain most kezdenek ráébredni arra, miért jöttek el a Földre. Belső hívást hallanak, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez a hívás az emlékeztető arra, hogy itt az ideje abbahagyni az anyagi álmokkal való játszadozást és munkához kell látni. Sok Fényküldött fedez fel önmagában spirituális adottságokat, pl. a szellemi lényekkel való kommunikáció, illetve a spirituális gyógyítás képességét. Ezek azok a képességek, melyeket önként vállaltunk fel, hogy gyógyíthassuk a Földet és lakosságát az ezredforduló kritikus évtizedeiben. Próféciák előre jelezték jöttünket és most eljött az ideje annak, hogy betöltsük küldetésünket! A világ sorsa múlik rajtunk!" 

(részletek Dr. Doreen Virtue: Fényküldöttek útja c. könyvéből)

Mélyzuhanás nullpont

Ha az elmúlt időszakban érezted úgy, hogy valamiféle mélyponton voltál, akkor nyugodj meg, minden rendben van veled.
Ha az életed teljes kilátástalanságnak tűnt, netán értéktelennek ítélted meg saját magad, esetleg még az öngyilkosság gondolata is felbukkant gondolataid peremén…
akkor nyugodj meg, nem történt semmi olyan, amiért aggódnod kéne. A depresszió, az ingerültség, az esetleges testi tünetek „csak” az átalakulásod jelei.
Nehéz szavakkal érzékeltetni, hiszen már nagyon sok helyen leírták, és olvashattad az elmúlt években, hogy az emberiség változik. A föld népeinek tudatossága emelkedik. Egy újabb hasonlathoz szeretnék nyúlni, hogy érzékeltessem annak a megrendítő voltát, amin minden ember keresztül kell, hogy menjen egyszer… vagy amin éppen most mész át.

Képzeld el, hogy nagyon sok családi fotót, kedvenc zenéidet, és millió fontos dokumentumot
tárolsz a számítógépeden. A mindennapi munkádhoz, szórakozásodhoz fontos programok és adatok ott vannak ezen a gépen. Nem is igazán érted, hogy hogyan működik, mert csak kattintasz kettőt, és eléd ugrik az, amire szükséged volt. Egészen megszoktad, hogy mindig elő tudod hívni a gépről, a programok segítségével a régi dolgaidat. Minden kérdésedre megtalálod a választ az interneten, és így tovább.
És képzeld el, hogy ez a számítógép egyszer csak tönkremegy, minden adatod menthetetlenül elvész. Minden megszokott mód, amivel elő szeretnéd hívni a régi képeket, a zenéket, az adatokat, nincs többé, elérhetetlen számodra.

Csak áll meg most egy pillanatra olvasás közben, s képzeld el ezt az érzést. Ott az üres számítógéped, de még az operációs rendszert sem tudod elindítani, minden adatod elveszett és soha többet nem tudsz már ilyen számítógépet keríteni magadnak. Kész. Vége. Örökre.
S most képzeld el, hogy ez a „számítógép” ott volt benned. Ez a program, ezek az adatok és a hozzáférési módszerek ott voltak benned, mint tanult és öröklött minták. Minden kérdésre a válasz ott volt benned, hogy „hogyan is kell élni itt a Földön”. Vajon hogyan illik ismerkedni? Miért kell felöltözni? Miért kell párt találni? Miért kell iskolába menni? Mit is tanultam az iskolákban? Miért kell munkába járni? Mire való a pénz? Mi ez a test, és hogyan működik?
Nos, ez mind elveszett.

Csak képzeld el. Mind elveszett, és neked nem áll rendelkezésedre régi minta, régi program, ami megmondaná, hogy HOGYAN ÉLD AZ ÉLETED.
Persze, ez csak egy hasonlat, és mint minden hasonlat, ez is sántít egy kicsit, de valójában pont ez történik.
Értéktelennek élted meg magad? Hát persze, mert hogy MI IS az az érték, ott volt ebben a régi programban.
Nem is tudod, miért élj tovább? Hát persze, mert az erre adott válaszok már nem elérhetőek többet ebből a programból.
Mit is kezdj magaddal? Hiszen nem tudod ki vagy, mert elveszett minden önmagadról kialakított információ.

Ó, így leírva olyan egyszerűnek hangzik (mert valójában az is), csak éppen a megélésben sokszor nehéz azt mondani, hogy „ez így teljesen rendben van”. Pedig ez így teljesen rendben van, éppen az utolsókat rúgja a benned élő több ezer éves programozottság. A tudatosságod kiemelkedett ebből az ósdi kompjúterből, és saját magad csodálatos, belső világát kezded el felfedezni.
Elkezded írni a saját magad programját, ami csakis a tiéd, te vagy érte a felelős. Mert minden problémáért az életedben ezen túl csakis önmagadat teheted felelőssé.
Mérgezett ennivalót eszel? Hát, hibáztathatod a gyártót, de eddig te vetted meg. Dönts most már másképp! Megvan hozzá az új programod. Te írod magadnak, hogy mit szeretnél enni.
Eleged van a világ szegénységéből? Eddig te vetetted önként magad alá ennek a programnak, hogy robotolj és soha de soha ne törődj a saját önvalóddal.
Eleged van a világon a szeretetlenségből? Mert eddig mindenkit próbáltál szeretni, csak magadat nem, hát honnan tudnád mi is az a szeretet?

Ha saját magadat nem tudod szeretni, és nem érzed saját magad iránt az egység és az elfogadás érzését, hogyan tudnád, hogy mi is az egyáltalán? Hát persze, hogy sokszor nem tudsz szeretni és elfogadni… mert az BELÜL kezdődik. Mint minden más.
De most már nem foghatod a régi programra. :)

Tehát, ha úgy érzed, hogy a nullponton vagy, és fizikai vagy érzelmi kihívásokkal nézel szembe: jusson eszedbe, hogy csak próbálod megírni az új, saját programodat, és nem mások előre gyártott programját használod.
Lehet, hogy sokszor nehéz és félelmetes, de ha benne vagy, akkor benne vagy, nincs visszaút. Csakis előre. Nem érdemes késlekedned, mert csak saját magadról maradsz le.
2013. szept. 25.

Elindult a fénytestek felvételeMárciustól kezdve az emberi testek sejtjeinek fényfelvevő képességén dolgoztunk. indez annyit jelent, hogy a sejtek a meglévő "fénytároló" szekvenciák mellé plusz tárolókat kaptak Grálkehely és Sacra Korona formájában, melyek a tórikus rendszer két alapmintázata.Grál kehely - Ősi Dns minták kódjainak fogadóhelye, melyek épp ezekben a pillanatokban játszanak nagy szerepet. A teljes test egy " Fény tunningot" kap. A Fény ezekben a tartókban tárolódik.

Sacra Corona - mint az Ősfény, az igazság Fényének megtartója.

Elindultak a kitelepítések a Földről. Éjszakánként már minden lélek, kinek gondolatai és ezáltal Fénytest felvétele megtörtént vagy éppen történik más bolygókon ismerkedik Új Hazájával.
A Fénytestet éppen felvevő testekben a Lélek szédül, hányingere lehet. Ilyenkor a legjobb amit tehetsz, hogy átalszod. Eddig három napnál tovább senkinél sem tartott.

Az utóbbi két hétben sokan lettek visszavonva a teremtésből egy hirtelen halállal baleset vagy önkezű cselekedetek által. Az önkezűség most nem úgy értékelődik, mint eddig, mert a teremtéssel és a végső Teremtő beleegyezésével történik. Ezek a testek már nem kompatibilisek az új fénnyel, ezért kivonásra kerülnek, kerültek.

A Hit Ereje határozza meg, ettől kezdve mi lesz a Te I G A Z S Á G O D és VALÓSÁGOD.
Gondolataid és hited most létfontosságúak. Ezektől függ, a Teremtés ezen a szinten együtt működik e Veled és Benne Fény formájában. Épp a hetedik dimenziós Erő kerül beépítésre a testekben mely 47,2 Hrz.

Vannak kik épp most találják meg az ikerlángjukat. Van aki azt hiszi nem találta meg, de közben már lélekszinten össze is olvadt Vele. EZEK A SZEMÉLYEK EGY MÉLY LELKI BÉKÉT ÉS KIEGYENSÚLYOZOTTSÁGOT ÉLNEK MEG. Ebben a 25.92o éves ciklusban a Teremtés a kor végén két ütemben küldött le olyan lelkeket, kik már az ikerlángjukkal érkezte a Földi világba.

Az első ütem a 8o-as évek, amikor az indigó gyermekek jöttek közénk.
Az Ő aurájuk épp ezért speciálisan egyöntetű indigókék, mert együtt vannak a Teremtő párjukkal és ez által kiegyensúlyozódat egy Istenanyai minőségű burokkal.

Ezek a gyermekek, kik azóta már felnőtté cseperedtek ezért nem mozdulnak a párkapcsolat irányában. Teljes egyensúlyban várakoznak a fináléra.

A 9o-es évek is tartogatott csodákat kristálygyermekek formájában. Ezek a gyermekek egytől egyig már világosodtak meg földi testben, azért "szivárványos" az aurájuk. Olyan mint egy csiszolt kristály, melyen a spektrum összes színe megcsillan.

Gondoljatok csak a Pálosokra, kik az Égi "Menyegzőt" , a megvilágosodást követő Mennyekbe vétetést megelőző aurát nevezték szivárványtestnek.

Ezen energetikai rendszer egy továbbfejlesztett változatával érkeztek a kristálygyermekek.
A legújabb ember aurája a harmadik változat a szivárvány és kristály után. A szívből kiinduló tórusz (prózaian talán az autóbelsőhöz hasonlatos leginkább) elkezd először jobbra, majd balra pörögni. Így lép üzembe.

Ezen művelet után készen áll a T E R E M É S R E .
Ekkor a hét vagy több meglévő csakra (energiacsokor) összeolvad és egy kristályos gyémánt burkot alkot, mely valójában tórusz.

A tórusz felülete mint rombusz alakú csiszolatokból áll.

A tórusz közepe a Teremtés színhelye.

Szívszeretet által itt teremtünk mindent, gondolataink alapján hitünk szerint.
Először legyetek óvatosak majd nagyok a Teremrésben.
istengyermek..hu

Élet egy hologramban – a holografikus valóság

Azzal a gondolattal és hittel növünk fel, hogy a világ és a valóság amiben létezünk valami kézzelfogható, fizikai, és csupán az, amit érzékelünk. Azonban nem csak ez a gondolatfolyamat válik kiábrándítóvá a különféle nehezen megmagyarázható jelenség miatt, de az érzékelésük valósággá válik, mint amelyek teljesen szubjektívek, amelyek nem tükrözik az objektív valóságot, ha az a valóság egyáltalán létezik. A tudásban és információban való jelentős haladással, melyet az emberiség a legújabb történelmében ért el, radikális változásokat hozott azon területen, hogy a valóságot hogyan észleljük és fogalmazzuk meg.


Ahol az univerzumot egyszer egy üres helynek láttuk szétszóródott anyagdarabokkal, azt most egy holografikus kivetítésnek tekintjük, ebből fakadóan elsődleges valósága nem látható a biológiai és technológiai eszközeink számára.

A bizonyítékok a holografikus valóságra egyre bővülnek, ezek közül túl sokat figyelmen kívül hagynak. Mi adhat nagyobb hitelességet mint azok, akik a valóság magasabb tudatállapotait és lépcsőfokait tapasztalták meg meditáció, asztrál kivetítés vagy enteogének segítségével.

Hogy csak egy példát említsünk, volt egy kutatás 1982-ben a Párizsi Egyetemen, mely felfedezte, hogy bizonyos körülmények között a szubatomi részecskék, például az elektronok képesek azonnal kommunikálni egymással, függetlenül a távolságtól, mely elválasztja őket. Nem számít, hogy 10 méter, vagy 10 milliárd kilométer a távolság. Valahogy minden részecske úgy tűnik mindig tudja, hogy mit csinál a másik. A nagy fizikus David Bohm úgy vélte, hogy ezek az eredmények arra utalnak, hogy az objektív valóság, látszólagos szilárdsága ellenére nem létezik, az univerzum gyakorlatilag egy káprázat, egy hatalmas és pompás, részletes hologram.

A hologramon belül, az egész a részen belül található. Nem számít, hányszor osztod fel az egészet, a rész mindig tartalmazni fogja azt teljes egészében. Csakúgy, mint ahogy a magasabb tudatosságú felismerések is mutatják, hogy az egyes részek, a látszólag kicsi vagy elkülönült valóság is a teljes valóságból, és magából a valóság Forrásából van. A holografikus kísérletek levezetései is arra következtetnek, hogy az autonómia és az önállóság is egy illúzió, és hogy minden egy.Az Egység fogalma megtalálható látszólag minden nagyobb hitrendszerben, mely valaha is megnyilvánult az emberi tudaton belül, így csak a legújabb felfedezések kapcsolatosak a megnyilvánult valósággal. Ha ez valóban így van (és elég bizonyíték mutatja, hogy igen), akkor a világegyetem önmaga egy kivetítés, egy hologram. Ha a szubatomi részecskék látszólagos önállósága illuzórikus, akkor ez azt jelenti, hogy a valóság egy mélyebb szintjén minden végtelenül összefüggő. Az emberi agy szénatomjának elektronjai kapcsolatban vannak minden úszó lazac szubatomi részecskéjével, minden dobogó szívvel, és minden ragyogó csillaggal az égen. Az egység az uralkodó.


Egy holografikus univerzumban még az idő és a tér sem tekinthető többé alapnak. Mivel az olyan fogalmak, mint a hely szertefoszlik egy olyan univerzumban, ahol semmi sem különül el bármi mástól, az idő és a háromdimenziós tér, mint egy hal képe a tévéképernyőn, szintén ezen mélyebb rend kivetítésének kell tekinteni. Ezen a mélyebb szinten a valóság egyfajta szuper-hologram, amelyben a múlt, a jelen és a jövő egyszerre létezik.

A háromdimenziós univerzum, melyben élünk, a hologram által kialakított elsődleges valóság, mely téren és időn kívüli, így egy másolata valami "valóságosnak", egy ilyen esetben így lenne értelme, hogy igazi énünk egy másik valóságban található. A tudatunk a valóság a számunkra. A tudatosság a minden, ezért semmi, mert minden, ami van, tudat.

Hogy tovább építsük az érvelést a holografikus valóság mellett, meg kell fontolni a következőket:A holografikus univerzum megmagyaráz szinte minden paranormális és misztikus élményt.
A halál közeli élmények szintén magyarázhatók egy holografikus univerzummal, hogy a halál egy váltás egy személy tudatában a valóság egy hologram szintjéről egy másikra.
Az agy jelenlegi neurofiziológiai modelljei nem megfelelőek, és csak a holografikus modell képes megmagyarázni az olyan dolgokat, mint az archetípusos tapasztalatok, találkozás a kollektív tudattalannal, és a módosult tudatállapotok során tapasztalt más szokatlan jelenségek.
Az univerzum holografikus modellje magyarázza a tudatos álmokat, amikor az ilyen álmokban a párhuzamos valóságokba történik látogatás.
A szinkronicitás szintén magyarázható a holografikus modellel. A gondolkodási folyamataink sokkal szorosabban kapcsolódnak a fizikai világhoz, mint azt korábban gondoltuk. Szintén fontos megjegyezni, hogy a szinkonicitás közvetlenül egy új felismerés vagy intuíció előtt hajlamos a legnagyobb lenni.
A telepátia, a prekogníció (előzetes ismeret), az univerzummal való egység misztikus érzése, és még a pszichokinézis is magyarázható a holografikus modellel.
A holográfia tudja csak megmagyarázni, hogyan képes az agyunk tárolni olyan sok emléket ilyen kis helyen (az agyunk 280,000,000,000,000,000,000 bit információt képes tárolni).

A holográfia képes megmagyarázni azt is, hogyan vagyunk képesek emlékezni és felejteni, hogyan vagyunk képesek az asszociatív emlékezésre, hogyan vagyunk képesek felismerni ismerős dolgokat, hogyan vagyunk képesek az új készségek átvitelére, hogyan vagyunk képesek egy "kinti" világot építeni, hogyan lehet "fantom végtag" érzésünk, és hogyan vagyunk képesek a fotografikus memóriára.
Maga az agy ezért egy holografikus kivetítés lehet, melyet egy elsődleges valóságból alakítottak ki, téren és időn kívül.
Minden relatív valóságot egy tudat hozott létre, mely önmagával való kapcsolatban létezik. Mi vagyunk ez a tudat. Mi vagyunk az a tudat, amely önmagával kapcsolatban és kölcsönhatásban van. Nincs semmi más. Egyik dolognak sincs különálló léte, amit érzékelünk, ahogy minden valóságban van az öntudat mögöttes egységének egy összefüggő kiterjesztése. A fizikai valóság a tudat egy terméke.
A tudat nem a fizikai valóság egy terméke. A fizikai valóság nem lép kölcsönhatásba önmagával, melyet a tudat okoz valamilyen ismeretlen módon, hogy az létrejöjjön. A tudatosság az ismételt folyamatban és a folyamatos ön-kapcsolatban a tapasztalat megfigyelőjévé válik, és így hozza létre a fizikai valóságot.

Vannak az univerzum holografikus kivetítés természetére vonatkozó felismerések a megvilágosodás tapasztalatán keresztül. Ha megtapasztaljuk a megvilágosodást megérthetjük, hogyan működik a holografikus univerzum, mely nagyon is valós. Eljön annak megértése is, hogy multidimenzionális lények vagyunk, hogy egyszerre több szinten is létezünk a kvantum valóságban.

Nincs okunk arra, hogy bosszúságot, dühöt, stresszt érezzünk az ember fizikai valóságában történő dolgok felett, ami a legalacsonyabb dimenziója a tudatosságunknak, mert minden triviális a dolgok nagy rendjében. A valóság sajátosságaira való fókuszálás eltérítheti magát az embert jelenlegi létezése okának felfedezésétől és megvalósításától. Ezért az egyik legjobb lépés afelé, hogy egyre felvilágosultabbak legyünk az, hogy lecseréljük a félelmet és a haragot csodálkozásra, és kíváncsiságra.

Tapasztaltál egy változást az észlelés területén, ami a valóságot érinti? Legalábbis remélhetőleg már ki tudod terjeszteni az elmédet a korábban meglátogatott birodalmakra. A valóság egy titokzatos és izgalmas hely. Legyünk mindannyian ennek a varázslatos élettapasztalatnak a felfedezői!

Univerzum átrendezi magát…

A közelgő idővonal szétválás egyenes következménye annak, hogy az univerzum átrendezi magát a valóságról alkotott képünk, elképzelésünk szerint, és ezt megteszi akkor is, ha ennek tudatában vagyunk, vagy sem. Az univerzum ezt teszi, mert erre tervezték, és bennünket arra terveztek, hogy programozzuk a világegyetemet. Az elmúlt 30 év során sokat beszéltek és írtak a tudatos szándékon keresztüli manifesztációról, ami ahhoz a képhez hasonlónak mutatja az univerzumot, amit a valóságban szeretnénk látni. Kétségkívül sok különböző technikát használnak, hogy elérhető legyen a kívánt cél. Ezek közül az egyik nagyon egyszerű, és meglehetősen jól működik.

Borzasztóan sok ember nem kívánja elfogadni, vagy magáévá tenni a tudást, hogy milyen hatalommal rendelkezünk, elvégre ez egy nagy felelősség. A legtöbb ember elutasítja azt az elképzelést, hogy képesek létrehozni, és megnyilvánítani a vágyaikat, mivel egész életükben próbálták, és csak azt sikerült manifesztálniuk, amitől a legjobban tartottak, a kudarcot és a veszteséget. Sőt továbbra is a körülmények szerencsétlen áldozatának tartják magukat, míg végül felébrednek, és látják, hogyan vonják magukra a negatív eredményeket saját maguk a félelmen keresztül. Deepak Chopra azt mondja, hogy "Minden sejt a testünkben a nap 24 órájában lehallgat bennünket." Kiváló példa erre, amikor az első téli tüsszentés váratlanul kitör, a legtöbb ember valami ilyesmit mond: "Ó ne, megfáztam" - ami programozni kezdi a testedet, hogy pontosan azt tegye! Ez válik aztán a vágyak megnyilvánulása felé az első lépéssé: Sose adjunk energiát a negatív gondolatoknak!

Képzelet
A másik ok, amiért a legtöbb ember nem hisz abban, hogy manifesztálhatják vágyaikat, az a gyermekkor képalkotó képessége, a képzelet, ami elcsökevényesedett a gúnyolódás, a csüggedés, és a vágy társadalomhoz "illesztése" miatt. Nem hiába hívják képzelőerőnek, de elbátortalanította és eltompította az életmódunk, mint ahogy a többi természetes érzékünket is. Az ok alapvető a manifesztáláshoz, mert nehéz valamit megnyilvánítani, ha el sem tudjuk képzelni, vagy látni magunkban. A legtöbbünknek nem sok gondot okoz elképzelni a legrosszabb rémálmainkat, a miattuk való aggódással eltöltött idő formát és szerepet ad nekik, és aztán a félelmeink behozzák őket az életünkbe.Annyira jártasak leszünk a félelmeink vizualizálásában és manifesztálásában, hogy vakká tesz bennünket arra a tényre, hogy sokkal többet érhetünk el, ha helyette a vágyainkra összpontosítunk. Amikor elkezdjük éheztetni a félelmünket a figyelmünk és az energiánk megvonásával, akkor csökkeni, halványulni kezd, fogása szűnni kezd rajtunk, és egyszercsak egyre jobban érezzük magunkat. Mint minden más, a félelem is idegpályákat hoz létre az agyban, melyek erősödnek az ismételt használattól. Amikor felismered az egyik ilyen "félelem pályát", egyszerűen ne fejezd be a gondolatot... ne légy hajlandó használni azt az idegpályát az adandó alkalommal, és akkor hamarosan lebomlanak, elsorvadnak az elhanyagolástól.

Vizualizáció

A vágyak manifesztálása elsőre varázslatnak tűnhet, de mint sok minden az életben, van egy kritikus útja a szükséges lépéseknek a siker érdekében. Ha egyszer a negativitást és a félelmet felváltotta a vágy és a szándék, a következő lépés a képzelőerőd használata, hogy pontosan azt képzeld el, amit meg szeretnél nyilvánítani. Ez úgy történik, hogy létrehozol egy buborékalakú gondolatformát tíz centire a homlokodtól - a harmadik szem csakra előtt. A buborék mérete nem lényeges, ahogy gondolod. Ami számít, mint egy DVD lemeznél: ez a gondolati forma rögzít minden szót, képet, gondolatot és érzelmet amit beleprogramozol, mint egy tervrajz a manifesztációhoz, így a részletek rendkívül fontosak.


Bármit is kívánsz megnyilvánítani, lásd azt teljes és kész formájában, hozzátéve több részletet, amíg el nem készül. Itt felléphetnek bizonyos bonyodalmak, különösen akkor, amikor az önként vállalt korlátaidhoz, és a komfortzónádhoz érkezel. A mesterséges konstrukcióhoz, melyet "eladtak" nekünk a dualitás koncepcióján keresztül, a "nyertesek" és "vesztesek" fogalmát, melyből választhattunk. Most természetesen nagyon kevesen választják azt, hogy vesztesek legyenek, mert mindenki győztes akar lenni. Azonban győztesnek lenni kemény, munkát igénylő, sok stresszel és buktatóval, és az ára, hogy győztesek legyünk, valóban nagyon magas lehet. Sok ember hozza meg azt a tudatalatti döntést, hogy csak kényelmesen létezzen valahol félúton a "győztes" és "vesztes" szerep között. A baj az, hogy  nem valószínű valamit manifesztálni ezeken a határokon túl, legalábbis mondjuk így.

Egy hölgy, aki manifesztálni kívánt egy egészséges, szeretetteljes kapcsolatot, tanulni kezdte a fent leírt módszert. Elvégezte az előkészítő munkát, és mindenben készen állt, hogy programozza a világyegyetemet. Látszólag rendben végezte a munkát, ahogy az alapok a helyükre kerültek. Arra programozta az univerzumot, hogy hozzon neki egy szerető, gondoskodó kapcsolatot egy férfival, aki elfogadja őt olyannak amilyen, és aki soha nem bántja. Három nappal később az apja összeköltözött vele ideiglenes jelleggel, néhány nehéz időszaknak köszönhetően. A hölgy megkapta, amit az univerzumnak programozott, csak elfelejtette hozzáadni a szexuális partneri irányt. Ne feledd, a részletek nagyon fontosak!

Szándék

Szóval legyőzted a negativitás, a félelem és a kondicionált elégtelenség érzését, vizualizáltad amit manifesztálni kívántál, és módosítottad a hited struktúráját és a komfortzónádat, hogy befogadhasd azt. Az elképzelést, amit a szándékunkkal megnyilvánítani szeretnénk, most a Vágyunk üzemanyagával kell ellátnunk, így meg kell csapolnunk a szívcsakrát, és előhozni a szívünk vágyát, hogy hozzáadjuk a gondolati formához. Részletként rendkívül fontos a vizualizációban, a szenvedély és a vágy döntő szerepet játszanak a sikeres manifesztációban. Érdemes itt megjegyezni, hogy amikor előhozod a vágyad, nem fáj soha teljesen belemenni, ez mind annak a része, hogy elmondod az univerzumnak, hogy mit akarsz, és hogy mennyire akarod! Ne feledd, "Szemét be - Szemét ki!"Mivel keressük a nem szándékolt következmények egyetemes törvénye alóli mentességet, néhány biztonsági programot is lefektetünk a gondolati formánkhoz: mint például "Kívánom, hogy ez a gondolati forma a legmagasabb és legjobb jóként nyilvánuljon meg az összes érintett számára, senkinek sem okozva kárt." A tudatos szándékunk programozása a szívünk vágyával nagy felhatalmazás, mivel ez felelőssé tesz bennünket a saját energiánkért, és azért, amit választunk, hogy létrehozunk vele. Ha megértjük, hogy már manifesztáljuk a valóságot félelmi alapon, akkor könnyű dolog lesz, hogy átállítsuk az elsődleges visszacsatolást valami pozitívvá, ezáltal egy sokkal kívánatosabb eredményt elérve. Tehát van ez a teljesen vizualizált gondolati forma, vággyal és szándékkal programozva. Ha már teljesen kapcsolatban vagy ezzel a folyamattal, akkor tudni fogod, mikor van kész a programozás, az energetikai visszajelzést nem nehéz észrevenni. Ideje repülni!

Papírrepülők

Azt mondják, hogy manifesztálni épp olyan, mint papírrepülőt reptetni. Először vizualizálnod kell egy jó tervet, aztán pontosan követned kell ezt a tervet, aztán el kell engedned, hadd menjen. Itt az ideje, hogy elindítsd a gondolati formát, amit létrehoztál és programoztál, magként elvetni a valóságban, ami a saját alkotásod. Célod az univerzum, úgyhogy ne aggódj a gondolati forma "célja" miatt, a felsőbb éned is részt vesz benne - ami tenned kell, hogy meggyőződéssel küldd el a dolgot, mint ahogy a nyíl hagyja el az íjat...A programozott gondolati forma elindítása a kívánt valóság manifesztálása érdekében a fizikai síkon egy két részből álló folyamat. Az első rész a tényleges elindítás, elengedni a dolgot a külső világ felé, a tér-idő kontinuumba. Ez a könnyebbik rész. A nehéz rész közvetlenül az indítás után jön, és ez az úgynevezett kiegyensúlyozó tényező. Egyszerűen fogalmazva, a kiegyensúlyozó tényező eltávolítja az összes kötődést annak az eredményétől, amit most hoztál létre. A kiegyensúlyozó tényező nem "úgy tesz, mintha" nem érdekelne, hanem inkább az ellenkező magatartás "Itt van ez." Miután elengedted, a gondolati forma versenyt fut a külvilág felé, és a fizikai valóság részévé válik...amíg erre gondolsz, vagy azon töprengesz, hogy ez igazán működni fog-e.

Úgy tűnik, mint valami piszkos trükk, hogy előhozod az összes természetes vágyad, hogy tápláld a gondolati formát, és aztán nem hiszed, mikor már egyszer elindítottad, és akkor a félelem szabotálhatja, de ez így működik. Az egyik pillanatban elő kell hoznunk és éreznünk minden vágyunkat egy dologért, és a következő pillanatban megfosztjuk minden figyelmünktől tudva, hogy meg fog nyilvánulni. Ha egyszer elindult, a gondolati formák képesek "hallani", hogy mit gondolunk róluk, így minden alkalommal, amikor rágondolsz, a gondolati forma visszafordul új bevitelért. Mint a legtöbb értékes erőfeszítés az életben, gyakorlást igényel.

Az egyik érdekes dolog a negyedik dimenzióba történő átmenetben, hogy a gondolataink és vágyaink manifesztálása manapság egyre könnyebb. Igen az, bizonyos nehézségek és akadályok eltávolításával, vagy legalábbis csökkentésével. Sok ember tapasztal úgynevezett ujjhegy manifesztációt, amikor valamiről csak beszélnek, vagy valamit kívánnak, és szinte azonnal megnyilvánul. Igen, minden bizonnyal lenyűgöző ha látod, hogy megtörténhet, de ne hagyd, hogy ez elvakítson a mögötte lévő nagyobb jelentésre. Ha a manifesztálás most ilyen könnyű, akkor valóban szükséges, hogy figyeljük a kimondott szavainkat egy kicsit jobban, mivel a szándékos nyelvbotlás súlyos eredményekkel járhat. Ki ne érezne kísértést, ha elküldhetné az összes ügyvédet és politikust a Hold sötét oldalára, mint egy teszt, ne feledd... nem tenné egy kicsit könnyebbé a dolgokat ezen a helyen?
Amikor a fizikai síkra érkezik manifesztálódni, számos akadály lehet, amely kisiklathatja a folyamatot, de egyik sem olyan biztos, mint amilyen az önbizalomhiány lehet. Még a legkisebb kétely is megtorpedózhatja a gondolati formádat, mielőtt valaha is esélye lenne, hogy csodákat műveljen. Ne feledd: ha a korlátok mellett érvelsz, az lesz a tiéd!

A status quo a Földön egy másik hatalmas akadály a vágyaink manifesztálásában, amikor szembekerülnek a mindenkori hatalommal. Igyekeznek megragadni és megtartani a figyelmünket háborúkkal, és háborúkról szóló hírekkel, és mindenféle más félelmetes valósággal, amit naponta vernek belénk. A hatalommal rendelkezők annyira félnek a racionális, kritikus gondolkodás kitörésétől a lakosság körében, mint egy járványtól. Mindenféle ködösítés rengeteg "földi zűrzavart" teremt a lelkileg motiváltaknak, hogy ezzel foglalkozzanak, és ez csak mindent sokkal nehezebbé tesz. Ezért tanította Buddha, hogy keresd a nyugalmat belül, miközben körülötted dúl a vihar.

Sok előjel azt mutatja, hogy a következő három hónapban lesz egy kulcsfontosságú idő a paradigmaváltásban, és felosztja az idővonalakat a Föld bolygón. Minden nap egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a hatalmasok háborút indítanak Szíriában, ahogy minden nap több millióan készülnek fel az ötödik dimenziós élményre. Ez egy egyszerű választás lehet.

Mit fogsz választani? Mit fogsz manifesztálni?Forrás: www.ujvilagtudat.hu

A bölcs tudja a tudás tökéletlenségét

"A bölcs tudja a tudás tökéletlenségét. Látja a valóságot, és azt teszi, ami helyes. A bölcs érti az életet, és nem lázad ellene. Érti a halált, és nem fél tőle. A bölcs független a démonoktól és az istenektől. Teljesen szabad belül; mindig egyensúlyban marad. Semleges a végletek és az ellentétek között. Nem törekszik semmi felé, mert célnál van: Taóban nyugszik."

(Szepes Mária)

10 jele annak hogy felébredtél


Nem elég nyilvánvaló, hogy egy jelentős globális felébredés történik? Ahogy a Maják oly sok évvel ezelőtt megjósolták, az Apokalipszis 2012-ben válik láthatóvá. De sokan félreértelmezték az Apokalipszist, mint a világ végét, holott ez egy "feltárást, valami rejtett kinyilatkoztatását" jelenti.

Ahogy sokan továbbra is a Maja naptár pontosságát vitatják, az már többé nem vitatható, hogy nagyon sok ember végre egyre inkább tisztába kerül azzal, hogy mi volt elrejtve előlük ilyen sokáig. Természetesen ez az ébredés nem egyik napról a másikra történő folyamat. Időbe telik, hogy lehulljon a sok rejtett réteg, hogy eljussunk a végső igazság lényegéhez.

Túl elbizakodott lenne a részünkről, ha azt állítanánk, hogy ismerjük az univerzum valamennyi titkát. Mi nem. Minden nap megaláz bennünket mindaz, amit még nem tudunk.

Azonban egyre világosabb minden egyes nappal, hogy mi az, ami nem igaz. Ezt egyedül felmérve meg lehet határozni, ha egy ember kezd felébredni.

10 jele annak, hogy teljesen felébredt lehetsz:

1. Tudod, hogy nincs érdemi különbség a nagy politikai pártok között:

Olyan egyszerű beleélni magunkat egy bal-jobb vitába, és azt hinni, hogy van különbség a két nagy párt között. Azonban a vita egy dolog, míg az intézkedések egy másik dolog. A tetteikről ismerhetők meg, és vitathatatlan, hogy nincs számottevő különbség a politikai pártok között, amikor a legfontosabb kérdésekben a cselekvésre kerül a sor. Még a megkeményedett ideológusok is kezdenek erre ráébredni.

2. Megérted, hogy a Bankok, vagy tágabb értelemben a nemzetközi központi bankok a gazdasági problémák motorjai:

Az adósrabszolgaság az a totalitárius erő, mely veszélyezteti az emberiséget, nem pedig egy átmeneti politikai báb, vagy valami kapzsi tőzsdei kereskedő. Amikor emberek egy kis csoportja képes jólétet teremteni a semmiből, és kamatot számít fel rá, megvan a képességük arra, hogy a bolygót a saját tulajdonú rabszolgájukká tegyék annak ellenére, hogy mit állít egy ország, hogy milyen típusú kormánya van.

3. Tudod, hogy egy megelőző háború sohasem szükséges:

Amikor rájövünk, hogy az önvédelem az egyetlen elfogadható módja az erőszaknak, akkor felébredt emberekké válunk. Háborút javasolni, mert valaki különbözik tőled, vagy veszélyt jelenthet a jövőben, egyszerűen nevetséges. És mikor válik humanitáriussá civilek bombázása? Senki sem akar háborút, kivéve az erkölcstelen csúszómászókat, hogy előnyük származzon belőle.

4. Tudod, hogy téged is módszeresen mérgeznek, hogyan, kik és miért:

Igaz van még mit tanulni arról, hogy titokban mérgeznek bennünket. De az továbbra is tény, módszeresen teszik, és valószínű, hogy szándékolt céljuk az, hogy elbutítsanak, és végül kiselejtezzék a lakosságot. Ki lehet ennyire ördögi, hogy ezt teszi ártatalan emberekkel, kérdezheted. Nos, ha egyszer elkezded keresni a választ erre a kérdésre, akkor egy lépéssel közelebb leszel a megvilágosodáshoz.

5. Érted, hogy a kormány sohasem tudja törvénybe foglalni az erkölcsöt, és nem is fogja:

Amikor rájössz, hogy a kormányzat szerepe mindössze annyi, hogy megvédje a szabadságodat és munkádat a jólét érdekében, akkor felébredtél. Van egy egyszerű törvény, ami szabályozza az erkölcsöt: Ne árts! Így lehetetlen, hogy a kormány fegyverekkel, börtönnel és adókkal érvényesítse az erkölcsöt, mert ezek egyértelműen súlyos kárt okoznak a szabadságodnak és a jólétednek.

6. Tudod, hogy a főáramú médiát teljes egészében az uralkodó elit tulajdonolja és manipulálja:

Csökkenőben van azon emberek száma, akik még mindig elhiszik, amit az intézményes médiából hallanak, mintha valami evangélium lenne, még akkor is, ha már elfogadják, hogy az elit irányítói megvásárolták őket. Mégis felismerve, hogy nem mások, mint propaganda gépezetek, és egyfajta agykontroll, az első lépés, hogy képesek legyünk kritikusan gondolkodni azon túl, amit a "tudományos" üzeneteik közvetítenek.

7. Tudod, hogy a szomszédod nem az ellenséged még akkor sem, ha erős világnézeti nézeteltérésetek van:

Talán ezt a legnehezebb legyőzni a felébredés folyamatában. De fontos megérteni, hogy a szomszédaidba már belenevelték és hipnotizálták, mint a legtöbbünkbe, amíg valaki fényt nem gyújt a gondolataink és hiedelmeink ellentmondásai felett. A legtöbb gondolatuk nem a sajátjuk. Ők ugyanabban szenvednek, amiben sokan közülünk. Nem baj, hogy elítéljük a tetteiket, ha azok ártalmasak, de akik már felébredtek, nem fognak felhagyni az információk terjesztésével, amely megvilágosítja azokat, akik esetleg még mindig a sötétben járnak. Egyikünk sem született "felébredve", ezért mindannyian egyre többet tanulhatunk.

8. Tudod, hogy a végjáték a Föld bolygó teljes ellenőrzése:

Ha egyszer megérted, hogy a végjáték nem más, mint a társadalom fontos részleteinek az uralkodó elit általi teljes ellenőrzése egy globális kormányzaton, egy világ valután, nemzetközi fegyveres erőkön stb. keresztül, akkor egyszerű átlátni a hazugságon és a propagandán, ami körülveszi a világban zajló zavaros eseményeket. Sohasem térsz vissza a felébredésből, amikor teljes mértékben elfogadod ennek valóságát.

9. Felismered, hogy vannak olyan ezoterikus erők, melyek manipulálják a fizikai világunkat:

Akár vallásos vagy spirituális személy, tudományos vagy egyszerűen csak kíváncsi vagy, számtalan elmélet van egy láthatatlan erőről, mely mindenben megtalálható. Nyilvánvalóan lehetetlen bizonyítani, pontosan mi is az. Talán nem akarod elhinni, de az uralkodó elit halálosan komoly okkult rituálékat tart. És valószínűleg tudnak valamit, amit mi nem. Csak ha nyitottak maradunk erre a lehetőségre, akkor fogunk nyitottá válni az olyan dolgokra, melyeket valóban láthatunk, hallhatunk, ízlelhetünk és érinthetünk. A jelenlegi tudomány azt mutatja, hogy csak azt "láthatjuk", amit a látható fényspektrum feltár, mely az egésznek csak egy töredékét teszi ki, ami elméletileg látható az energia teljes spektrumán belül. Bármilyen felébredés része, hogy felismerjük, hogy sokkal több minden lehetséges, mint lehetetlen.

10. A világ megváltoztatásának hatalma rajtad, és csakis rajtad múlik:

Túl hosszú ideig hitték magukat az emberek gyengének, vagy hivatkoztak másokra, hogy majd ők megváltoztatják számukra a világot. Tudni fogod, hogy teljesen felébredtél, amikor rájössz, hogy végtelen hatalmadban áll megváltoztatni a világot, egyszerűen a változás megélésével, amit látni akarsz. Először is meg kell határoznod az alapelveket melyekben hiszel, és aztán azok szerint kell élned. Ha csak egy elenyésző kisebbség tenné meg ezeket a lépéseket, az az intézményrendszert alapjaiban rázná meg.

Milyen világban szeretnél élni?

Ikerlelkek lélektana"...Sokan úgy vélik, hogy az emberiség tudati fejlődésében kvantumugrás előtt áll. Aki megvilágosodott, a maga módján készül fel erre. Ráébred: Itt az idő, hogy tudatosítsuk magunkban eredetünket, lehetőségeinket, és felelősséget vállaljunk magunkért ugyanúgy, mint a Föld sorsáért. 
Úgy hisszük, az ikerpároknak kulcsszerepük lesz ebben az átalakulásban. Nem véletlen, hogy éppen ebben a korban találnak egymásra tömegesen. Ebben nem csupán a személyes sorsokban van jelentősége, de planétánk életében is.
Az ikerpárok találkozása energiaörvényt kavar, amely fényként villan fel a tömeges tudatlanság sötétjében. Így lesz a kettőből három, márpedig a 3 roppantul nagy hatású szám, olyan erő, amely a világosságot és a végtelenül tiszta Szeretetet képviseli. Ez az energiafajta, amely mindkét iker erőiből merít, több náluk, de az együtt munkálkodó embercsoportok energiáit is meghaladja.

Egyfajta áldozati ajándék, melyet az ikerpár egymásnak ad, hogy azután a köz javára fordítsák. 

Képzeljünk magunk elé egy sötétbe borult előadótermet, ahol gyertyalángok gyúlnak. Mindegyik láng egy-egy harmonikus párkapcsolat, két ikerlélek között. Végül, ahogy az ikrek megsokasodnak, a gyertyalángok száma is megszaporodik, és a terembe lassan világosság költözik. Olyan tömérdek energia halmozódik fel a Földön, hogy felgyorsítja a régóta várt tudati áttörést. 

Látjuk tehát, hogy az ikerpár keresése nem önzés, hanem egyfajta szolgálat. Az ikerlelkek találkozása, a világ végső reménysége. 
Hogyan valósulhat ez meg? A kérdés elintézése végtelenül egyszerű azok számára, akik a mindenség ügyeiért felelősek. Az egész gépezetet Isten első lehelete hozta mozgásba, és a fogaskerék a kozmosz végtelenjében egytől egyig beindulnak, ha megkapják erre a jelet. Tengerek válnak majd szét, hegyek omlanak le, nemzetek dőlnek romokba, hogy utat csináljanak két egymás felé nyúló kéznek, mikor eljön az ideje.."

"..Az ikerpárok ugyanannak a léleknek a két felét képviselik, ezzel szemben a lélekcsoport tagjai minden belső közösségük ellenére külön lények. Sok rokonlélek áll közel hozzánk, lelki ikertestvérünk azonban csak egy van. Az előbbit a hasonlóság, az utóbbit a teljes egyezés határozza meg. Ám még a hasonlóságok is mélyre hatóak lehetnek. A lélekcsoportot összefűző Szeretet ugyanabból a forrásból fakad mint az ikertestvérek szerelme, mi több , az utóbbit is a lélekcsoport tagjainak hosszan tartó kapcsolata érleli meg. Mikor jelen életünkben találkozunk e csoport tagjaival, és hamarosan rokonszenvünkbe fogadjuk őket, azt találjuk, hogy ez a szimpátia és Szeretet minden addigi érzéstől különbözik. A lélekcsoport tagjai ténylegesen összeillenek, és ez az összhang természetük hasonlóságának folyománya. Meglehet lélekcsoportunkba sok százan, vagy ennél is többen tartoznak legkülönfélébb egyéni alkatokkal.." 

AZÉRT VAGYUNK ITT, HOGY ELŐRE MOZDÍTSUK EGYMÁS FEJLŐDÉSÉT. 
Ezért is ölt egyszerre testet sok rokonlélek, nekik ugyanis pont most van szükségük a másikra. Mivel szabad akarattal rendelkező lények vagyunk, a csoport egyik másik tagja fejlettebb a többinél. Ők segíteni fogják társaikat előrehaladásukban. A "szintkülönbség" azonban mégsem nagy közöttük, hiszen a csoport laza szövetsége a kezdetektől együtt fejlődik. Ez a kapcsolat azután szilárdul meg, miután a lelkek egyenrangúvá válnak, és már jobban összetartanak. Ez újra az a szempont, amely elkülöníti egymástól a rokon és ikerlelkeket. A lélekcsoport tagjainál elképzelhető, hogy fejlődésük különböző szakaszán járnak. Más azonban a helyzet, az ikerpároknál, akik egyenrangúak, éspedig igen fejlett fokon. Mivel a lélek két felét képviselik, az ikerlelkek nem előzhetik le egymást, ám sürgethetik vagy hátráltathatják a közös előrelépést. Valamennyi lélekcsoport tényleges vagy leendő ikerlelkekből áll. A csoport elsődleges célja éppen az, hogy összehozza a párokat, egyfajta lelki házasságközvetítés ez. Ráadásul, minden egymásra találó ikerpár olyan tiszta energiát gerjeszt, amely újabb lelkeket vonz a csoport középpontjába. A csoport egyesíti az ikerpárokat, ők pedig közelebb hozzák egymáshoz a csoport tagjait.

A lélekcsoport tagjai lényegükben megegyeznek. A lepárlott, megszűrt tapasztalat azért szabadon áramolhat át egyikükből a másikba. Az idők folyamán a különbözőképpen élő lelkek tudása és bölcsessége az egész csoportot gazdagítja. közös tulajdonuk lesz, ami kozmikus mértekben időt takarít meg. Az isteni gondviselés rendelése folytán nem mindenki vállal fel minden terhet. A végén mégis az összes lélek mindentudó lesz, anélkül azonban, hogy valamennyi keserű poharat fenékig ürítettek volna. Mialatt tehát a csoport egyre feljebb emelkedik a lét ranglétráján, egyszersmind egy nagyobb egységhez is tartozik már, amely közös tapasztalatok törvényének engedelmeskedik. Igy folytatódik az egyesülés a mindenség szegletében,mígnem minden tapasztalat kölcsönössé válik, miközben megmarad a lelkek egyedisége. 

lásd pl. a 100.majom esete.." 

"..Az ikerlelkek mélyen lelkükbe vésték a másik képét, mindegyik rányomta bélyegét a társára. Valamennyi emberi lény szívében hordozza ikertestvére arcmását. Bármilyen elmosódott is, de ott van. A testvérlelkek a világot jelentik egymás számára, és egyetlen teremtett lélek sem elégítheti ki őket ennyire. Azért, mert ezeket a lelkeket Isten egymásnak alkotta, és semmiféle erő nem választja el egymástól, és nem is kell elszakadástól tartaniuk. Az ikrek soha nem hagyják el egymást, és tökéletes bizonyossággal ismerik fel ikerlelküket, s ha megtalálták egymást, soha többé nem válnak el. Az ikerlélek lehet már közel is van, és arra vár, hogy megtegyük az utolsó lépést a fejlődésben. Esetleg mindkét félnél hiányzik a végső egymásra találás előtt. A találkozásra csupán akkor kerül sor, ha magunkban eljutunk odáig. 

Lelki ikertestvérünk a tükörképünk, önmagunk fordított mása. 

Kiegészítjük egymást, nem egy szempillantás alatt, hanem újfajta fejlődési folyamat részeként. Mindeközben önmagunkban is egyre egyénibbek leszünk. 
Az ikrek paradoxona: hogy mialatt a kettő egyesül, egyéniségük is kivirágzik.
A párjára lelt ikerlélek a Teljességet(tökéletes lényt) látja a másikban, és a Szerelem erejénél fogva segít is kibontakoztatni.
Az egymáshoz visszatérő ikerlelkek az egész teremtést arra sarkallják, hogy visszatérjen ősforrásához. Mindeközben tudatában is vannak felelősségüknek, valamennyi magasabb rendű élet felelősségének a többi létező felemelésében. Ezért látunk annyi ikerlelket közös szolgálatban buzgólkodni: tanítani, könyvet írni, csoportfoglalkozásokat vezetni. Bocsássuk meg ezért az ihlet új csúcsait meghódító lelki ikreknek, túlzó, rajongó nyelvhasználatukat. Ez legkifejezettebben a költőknél tapasztalható. Mindez érthető, hiszen a szerelmesek érzelmei, nem mérhetők hétköznapi mércével, vallásos áhitat hatja át őket. Nem arról van szó, hogy az ikrek valahol az éterben lebegnek. Szerelmük szilárdan áll a valóság talaján kapcsolatuk mélysége jogosítja fel őket e magaslatokra. A lélek birodalma elvarázsolt tartomány a hétköznapi embernek, tökéletesen természetes azonban azoknak, akik e hont lakják: a misztikusoknak, szerelmeseknek, gyermekeknek, angyaloknak.Ez a magyarázata miért van misztikus földöntúli felhangja legtöbbször az iker egymásra találásának.

A sors kegye ez a legmagasabb rendű erők munkálkodása, amely egymás felé vezérli az elváló lelkeket. A kozmikus világtörvény rendelése, hogy a tömeges szétválás az egyéni lelkek egymásra találásával érje el a tetőpontját. A mindenség erői ilyenkor összefognak, hogy előkészítsék ezt a drámai fordulatot. A révbe jutás nagy pillanata ez azoknak, akik jó ideje ezen fáradoznak. Mindennek semmi köze a szerelemhez. Aki szerelembe esik, elvész a másikban, lemond önmagáról, mintegy átnyújtja szívét a szeretett lénynek. 
Az ikrek újraegyesülése ezzel szemben, alászállás önmagunk mélységeibe, a lélek igazi lakhelyéhez.
Az ikerlelkek egyesülése kicsiben előlegezi meg a lelkek végső nagy egyesülését az Ősforrással.
Ami lent, az fent.
Vegytiszta létezésez, feltétel nélküli egyesülés avagy állapot. Olyan melynek jellemzése tökéletesen reménytelen gyarló emberi fogalmainkkal.. jelen fogalmunkkal fel sem foghatjuk ezt a gondolati síkot..
A Szeretet "hálója az egész mindenségre ráfeszül", hogy minden időkben felébredésre ösztönözzön. A Mindenható Szeretetből osztotta a lelkeket, hogy egymáshoz visszatérve tovább növekedjen bennük ez az érzés. Nagy öröm az ikerlelkek egymásra találása, ám mindez csak sápadt visszfénye annak a mennyei elragadtatásnak, amely az ikerlelkekből álló lélekcsoportok újrarendeződését kíséri. Mind több és több lélekcsoport gyűlik össze, mígnem csillagrendszerekként sokasodnak meg a mindenségben. Közben minden egyes lélek egyre tágul, hogy be tudja fogadni az égi üdvösséget. Az ikerlelkek egymás felé vivő útja, nemegyszer bizony rögös és fáradságos. A lelki ikertestvér felé közelítve szerelmi tapasztalatainkból tanulunk. Ehhez nem feltétlenül van szükség partnerre, saját szeretni tudásunkat is fejleszthetjük.
Ha nyitottak maradunk, valamennyi élményünk, önismeretünk elmélyítését szolgálja.
Aki pedig rátalál önmagára, az a nagy egyesülésre is készen áll.."

"NE FELEDJÉTEK, HOGY AZ (IKERLÉLEK)AJÁNDÉK, AMELLYEL HATALMAS FELELŐSSÉG JÁR EGYÜTT, HOGY MEG TUDJUNK FELELNI A LEGNAGYOBB KIHÍVÁSNAK, AMI EMBERI LÉNYT CSAK ÉRHET, AMELY AZ ÉG KEGYÉBŐL ÁRAMLIK RÁNK."
(Szúfi szöveg)

Természetüknél fogva a lelki ikrek képtelenek elválni egymástól, ezért arra kényszerülnek, hogy a lehető leggyorsabban megoldják a konfliktusaikat. Sokat tanulhatunk tőlük, ha követjük példájukat, hisz az ikermodell az emberi kapcsolatok eszményi mintája. 
Az ikrek szúfi jelképe két egymásba kalapált gyűrű, melyek középen átfedik egymást, (így hozva létre a hármasságot) és nem lehet szétválasztani. A két karikagyűrű testesíti meg a két személyiséget, akik önmagukban teljesek, bár függenek egymástól. Ők annyira egymásban és egymásért élnek, hogy az átlagnál is mélyebben megszenvedik társuk fájdalmát, melyet tűrhetetlennek éreznek, és mielőbbi megszüntetésére törekednek.
Lelki közösségük alapja, a tökéletes őszinteség.Az ikerlelkek karmája egy örökkévalóságon át összefonódik. Amíg külön élnek, karmájuk ledolgozásával is egymásra találásukat segítik elő.
Az ikerlelkek egyesüléséhez nincs szükség csillogásra, fényes külsőségekre. A lélek ilyenkor valódi, benső fényességet keres.

Ha az ikerlélek egyike vagy mindkettő házasságban él, konfliktus támadhat az emberi törvénye és az ég akarata között. Egy házasságban élő felelősségteljes ember, nem hagyja ott a családját egy szerelemért, még akkor sem, ha ikerpárjáról van szó. Ellenkezőleg, még inkább kötelezőnek érzi magára nézve, hogy tekintettel legyen azokra, akik tőle függenek. Ez az igazi tisztesség, amely mindenek előtt a karma törvényeire épül, és a lelkiismeret szavára ügyel. Ha olyan férfiról/nőről hallunk, aki átgázolt családján, csak mert megjelent lelki ikertestvére, biztosak lehetünk abban, hogy hamis az egész. A valódi ikrek ezzel szemben bebizonyítják a világnak, mire képes a Szerelmük, amely nem földi szabályokat követ, hanem belső gyarapodásért. gazdagodásért, amely felfelé mutat, és további lelki találkozásokra sarkall. Azok az ikrek akik nem tudják együtt leélni az életüket, megkeresik az okát ennek a megszorításnak.. 
Bizonyára megértik majd, hogy próbának vetette őket alá az ég. Talán olyan szolgálatra szólít, melyet barátként, munkatársként könnyebben teljesíthetnek.

AZ IKERLELKEK SZERELME KÜLÖNBEN SEM ELSÖPRŐ FÖLDI SZENVEDÉLY, MELYET MINDENEK ELŐTT A TESTI KÍVÁNÁS HATÁROZ MEG. ŐK A LÉLEK KÖZELSÉGÉRE VÁGYNAK.
BÁRMILYEN AKADÁLYBA ÜTKÖZIK AZONBAN AZ IKERPÁR EGYESÜLÉSE, VÉGSŐ SORON SEMMI SEM ÁLLHAT ÚTJÁBA.

Néha azért megesik, hogy az ikrek egyesülése, felrobbant egy létező házasságot. Ez azonban minden bizonnyal önsúlya alatt is összeroppant volna. A válás ugyanúgy a gondviselés terveinek része, mint az ikrek találkozása.Az elengedés, az egymásra találás, a természet rendje. Ez esetben az ikrek találkozása új életciklust idít el, valamennyi érintett fél számára. 
Mikor az egyik házastárs félrelép, biztosak lehetünk abban, hogy a házastársak nem ikerlelkek. Csupán az egymáshoz illő két lélek frigye Egyetemes Törvény..

Fokonként egyre többen lesznek ikerlelkek a Földön. Már nem ritkaság az ilyen ikrek tartós szövetsége, melynek megkülönbözető jegyei: a hűség, összhang, boldogság, Szeretet, bizalom. Egy ilyen Szerelem valamennyi férfi és nő beteljesült álma. Az ikrek kapcsolatában mindkét fél ugyanabban az ütemben fejlődik. Az egyik az egyik területen teljesít, a másik a másikon, miközben mindkettő előrefelé noszogatja a párját. Egymás vezetői. Ha a házasfelek nem illenek össze, mindkettő másik irányban és ütemben fejlődik. Az egyikük kinövi a másikat. A lemaradozó fél igényei ilyenkor gátolja társa spirituális előrejutását. Aki "elől jár", fel kell mérnie önmagával szembeni kötelezettségeit. 

Az egymásra talált ikerlelkekből áradó csillagfény nem tűr meg semmilyen "sötét gonosz erőket." Amint a lélek kiegészül és ismét teljessé válik, immár olyan erős, és legyőzhetetlen, hogy bármilyen ostromot visszaver. Az ikerlelkek fénye lassan felderíti a világunkat, egy ilyen lázadás természetes reakció a sötétség ellen. Az ikrek kapcsolatának alapja a közösségük alapvető tudata, a látásmód, a célok, és érzések egysége. Az ikrek nem húzzák-vonják egymást eltérő irányba. Csupán csak rövid időre, ideiglenesen távolodnak el, hiszen önálló egyéniségek. Emberként törnek előre, de nem bicegve, nem fogja egyik vissza a másikat. 
Ezért olyan gyors a közös tempó, miután egymásra találtak.

Az ikerlelkek életszemlélete is megegyezik. Végsőkig csiszolódva társteremtőkké válnak. Nem kételkednek abban, hogy oka volt a találkozásuknak. Ez az ok, fokonként világosodik meg előttük. Miközben felkészülnek egymásra, máris ráhangolják a célra az érzékeiket. Egy emberként szentelik magukat a választott hivatásnak, melyre a sors szánta őket. Az ikerlelkek érzésben is egyek. Mély közösségük leginkább Szerelmükben ad hírt magáról, ez a Szerelem azonban jóval több romantikus lobogásnál. 

A LÉLEK SZERELME EZ, AMELY AZ EGYÉNEN TÚLLÉPVE AZ EGÉSZET FOGJA ÁT.
Az ikrek önálló egyéniségek, de megosztottságuk eltűnt.
Az ikerlelkek megegyeznek törekvéseikben, szeretni tudásukban, az emberiséggel és a bennük élő magasabb rendű erőkkel szembeni odaadásukkal, Mindketten hisznek az életben, a gondviselés alapvető jóindulatában, hiszen ha nem bíznának, hogyan is készülhetnének arra a jóra, amit egymás számára jelentenek. Megegyeznek érzékenységükben, szépérzékükben, és a "rossz" elfogadásában. A bajban ugyanazt a lelkierőt és kitartást tanúsítják. Ahogyan egy levél erezete nem változik, ugyanaz lesz életük során az ikerlelkek mintázata is.
Teljesen kiegészítik egymást, ez legvilágosabban életcéljuk megválasztásában nyilvánul meg. Az a tapasztalat, hogy rendszerint ugyanannak a feladatnak a kiegészítő oldalaival foglalatoskodnak. Gyógyítók, zenészek, művészek, írók..
Pl. az egyiknek az írott a másiknak a kimondott szó a fegyvere. Egyiket az esze míg párját az érzelmei mozgatják..
Ugyanonnan jönnek, ezért vonzalmaikban, ellenszenveikben, ízlésükben, szépérzékükben is rokonok. Többnyire hasonló zenei ízlés, humor, kapcsolatteremtő készség, ételek, szórakozás, gondolatvilág, testfelépítés, öltözet, haj, stb..

Amikor eljön az ideje, a körülmények is úgy fordulnak, hogy összehozzák az ikreket. A lelkek egymásra ismerése hihetetlenül nagy pillanat. A szikra ekkor pattan egyikükről a másikra, majd fellobban a láng, s ezután válik a kettéosztott lélek ismét eggyé. 
Noha a beteljesedés egyetlen szempillantás műve, lelki nemesedés is megelőzi.

Az ikerlelkek nem úgy tekintenek egymásra, mint más közönséges halandók, soha nem gyarló embernek, hanem makulátlanul tiszta léleknek látják párjukat. Egyszerűen tudják milyen az igazi valója. A világosság mindent eláraszt körülöttük és Szeretetre méltóvá varázsol. Az érzés: Hazaérkeztél, mert magyarázatok nélkül is mindent ért benned, hiszen mindig is ismerted. 
Ugyanakkor tudod, hogy ennek a kapcsolatnak célja és értelme van, hogy szolgálatot tegyél embertársaidnak..

Az ikrek lelkéről lepattanó szikrák azonnal együtt szállnak tovább, amint a kapcsolat létrejön. Mégis elképzelhető bizonyos fokú ellenállás, gyakorlati vagy érzelmi okokból. Egy társadalmi megbecsülésnek örvendő házasember érthető módon megzavarodik, amikor váratlanul szembekerül ikre másik felével. Ilyenkor talán nem hajlandó tudomásul venni a helyzet nagyszerűségét. A lelkek azonban a sors rendeléséből találkoznak, pontosan fejlődésüknek ama szakaszán, amikor az ellentéteknek egyesülniük muszáj. A lélek nem várja ki amíg az akadály elhárul az útból. A küzdelem idején, a mindenség erői valamennyi oldalt felvonultatják. Végül az ikrek közti mágneses vonzás minden akadályt legyőz, és a gondok elsimulnak.

Nem mi döntjük el ő-e az, vagy sem. Lelki ikrünket a kezdetek óta nekünk rendelték a mindenség erői. Ezen sehogyan sem tudunk változtatni. Minden erőfeszítés hasztalan. Nem tudjuk leradírozni, megmásítani. Gondoljunk csak az ujjlenyomatunkra.. 
Hol találunk hasonlót?..."

Patricia Joudry