2013. okt. 31.

Október 30. - November 03. - A karmikus körbe húzó sebek kivágása –


Fogadd nyitottan, ami hirtelen beüt és odavág, uralva ösztöneidet, mert ha felülemelkedsz a "szegény én" kísértésén, és tudatára ébredsz Fényednek, akkor rájössz arra, hogy ÉRTED TÖRTÉNIK! Ne a boldogtalanságod sirasd, hanem lásd, hogy a boldogság esélye jött el! Talán éppen az hoz megkönnyebbülést, amit eddig elnyomtál. Nézz vissza a múltba és tanulj belőle - nem a másikra hárítva, hogy bántott, hanem magadban megtalálva azt, amivel mindezt előidézted! Lásd, hogy olyan dolgokhoz ragaszkodtál ami nem a tied, és lásd, hogy ami most megérint, az az igaz utadra akar terelni! Ne engedd visszahúzni magad az ördögi körbe, nézz fel és vedd kezedbe a sorsod! Mert ura vagy már rég, és az erő, ami benned él, ezerszer nagyobb, mint eddig hitted!

Október 31. csütörtök - Erő és Hatalom - ...de önmagunk felett.


Olyan radikális, erőteljes élményekkel gazdagodunk most, amelyek megkívánják az önuralmat és az elménk feletti hatalmat. Az indulatoknak érdemes megfelelő levezetést találni, a másik ember támadása helyett ön-magunkban takarítgatni, a mélységekből pedig a radikális tisztázás és megértés által kiemelkedni! Jó reggelt kívánnak égi testvéreink, és kíméletlenül elénk teszik mindazt, ami áttörést hoz az eddigi sivár, unalmas, szerencsétlen, alig vegetáló életekbe!
A mai napon ne csodálkozzunk, ha a plafonig pörgetnek fel az események, esetleg szélsőséges, de mindenképpen feltüzelő helyzetekkel találkozunk!
Amellett, hogy elsején újra egzakt az Uránusz és a Plútó teremtő fényszöge (radikális letisztulás, levágás általi újjászületés), az Oroszlán csillagkép alatt járó Mars is bekapcsolódik most a folyamatba, és ma kora délben, emelkedésre és átalakításra inspiráló fényszöggel egészíti ki őket egy nagy háromszöggé.
A Mars által az önuralom erényét kapjuk, az Uránusz által a karma tisztításának lehetőségét, a múlt kötéseinek levágásának esélyét, a Plútó által lényegi tanításokat és a nagy átalakulás lehetőségét, amely magasabb életminőségbe emel, ha engedjük!
A Hold ugyanakkor a Szűz múltból elrugaszkodó részénél jár, így ideje ellépni a múlt árnyaitól, hiszen nincsenek már többé, és rendezni a helyzetet. A Szűz alatt a Serleg csillagképből merít erőt a Hold, általa válik érezhetővé a lélek örök létezése, a lelki társak erős szövetsége, az ősi tudás áramlása.
A Vénusz továbbra is a Skorpió fullánkjánál jár, segítve minden halálra ítélt érzelmi minőség elmúlását.
A Jupiter az Ikrek fejénél, egyre inkább segíti az eddig megtapasztalt különböző igazságok végleges megértését és tudatosodását. Az anyagon, a múlandón felülemelkedve, az örök értékek működtetésére tanít.

2013. okt. 29.

Október 30. szerda – Sebszakadás, örömkönnyekkel –


Most múlik pontosan... no de mi is? A múlt sebeinek felszakadása és az elmúlás jelenik meg a mai napon, és mielőtt megrettennénk e szavaktól, szélesítsük kicsit a lehetőségeket, és jöjjünk rá, hogy mindez lehet örömteli, vidám és felszabadító is!
Ma összeérnek és leszűrhetővé válnak az utóbbi idők tapasztalatai. Meglehet, már csak egy icipicit kell hozzáadnunk eddigi munkáinkhoz, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek. Támogatást kaphatunk a gyakorlatban és égi segítőinktől is.
A Hold ma az Oroszlán csillagkép alatt jár (a rendszerező, rendrakás idejét jelző Szűz jegyében, így ideje az aprólékos, és papírmunkáknak, a külső-belső rendezkedésnek, javításoknak is). Késő estére eléri az Oroszlán nemző részét és Denebola csillagát, így termékeny energiáink fokozódnak, majd ezt követően már a Szűz csillagai alá ér az Éj Királynője.
Különleges helyzetbe kerül a Vénusz – a kora délelőtti órákban már eléri a Skorpió fullánkját, 10 óra tájban a Lesath, éjfél után a Shaula csillaggal áll együtt. A Skorpió méregfullánkja az utolsó halálos csapást méri azon erőkre és minőségekre, amelyek által nem lehet teljes az érzelmi életünk, az emberekkel, vagy társunkkal való kapcsolódásunk, a tiszta női energiák áramlása. A következő napokban önnön erőnket felülmúlva felülemelkedhetünk eddigi működéseinken, és mindazt, ami nem fény a szívünkben, ami nem boldogságunkat, teljességünket, harmóniánkat szolgálja, teljesen megszüntethetjük! A Vénusz a Skorpió és a Kígyótartó csillagképek között halad, így a régi érzelmi működésünk feláldozása alapelvként, az ösztönök megfelelő kézben tartása és az érzelmi kapcsolódások gyógyítása vezérelvként jelenhet most meg. A Kígyó Farkát tartó kézhez közelítve, a Vénusz nem az érzelmek és az ösztönök elfojtását tanítja, hanem azok megfelelő időben és helyzetben való megélését.
A Hold mára már eltávolodik a Marstól, a szemben lévő Neptunusz-Chiron együttállást tekintve pedig most a Chironnal való erő-tengely lehet jobban érzékelhető. Chiron a sérült gyógyító, a nagy tudású tanító, most a régi sebek felszakadását is hozhatja, illetve a múlt visszaköszönését (a Neptunnal együtt retrográd), amely nem csak fájdalmas, de akár örömteli, motiváló élményként is megjelenhet. Lehet félni a mélylélek feltárásától, de lehet egyenes derékkal is elébe állni a világnak – nem kérdés, melyik hoz mélyebbre ható gyógyulást és felszabadulást.
Mindezek mellett már aktív a Mars és a Plútó felemelő, lelkesítő trigon fényszöge, amely csütörtökön déltájban éri el csúcspontját. Szenvedélyes, felfelé törekvő érzések törhetnek elő, megújulásra és átalakulásra inspirálnak. November elsején pedig az Uránusz és a Plútó teremtő aspektusa teljesedik be, így nem csoda, ha úgy érezzük, nagy átalakulásban van az életünk. Ezekben a napokban, és a hétvégén éri el csúcspontját ez az eseményfolyamat.

Október 29. kedd –


"Úgy élünk, mintha a kényelem és a luxus lenne a legtöbb, amit elérhetünk, ugyanakkor ahhoz, hogy valóban boldogok legyünk, csak arra van szükségünk, hogy valamiért lelkesedhessünk."
(Charles Kingsley) 

Október 29. kedd –A mai nap lelkesülést, feloldódásra és kiegészülésre való vágyakozást, a vonzalmak erősödést is elhozhatja. A múltból visszatérő helyzetek, személyek hatással lehetnek a mélyebb ösztönvilágunkra, melyet az Oroszlán erejével képesek vagyunk uralni, de fontos, hogy ne essünk át a másik oldalra, az elfojtásba. Az érzések tiszta áramlásának érdemes szabad utat hagyni, és ebben is megtalálni a tanító üzenetet.

2013. okt. 28.

Október 29. kedd – Szeretetünnep - Lelkierő a merüléshez –


Ha az utóbbi időszak érzelmi beavatásaiban megtaláltuk önmagunkat és megértettük a lényegi működéseket, most szinte ajándékként élhetjük meg az érzelmek áramlását. Ha viszont még nem vagyunk kinn a mély vízből, akkor is könnyebbülés jöhet, amennyiben a Szeretetet tesszük mindenek elé, a legelső helyre!
A Hold ma a Szűz jegyben és az Oroszlán csillagképben halad, annak mellkasát, teste első felét érinti, így ösztöneink, érzelmi életünk uralása időszerű. A hajnali órákban halad el a Regulus csillag alatt, amely az Oroszlán szíve, és a Feltétlen Szeretet sugárzását jeleníti meg! Álmaink során érezhetővé válik, ki az, aki igaz, önzetlen szeretetettel táplálja, (szer)eteti lelkünket, vagy ki és mi az, akit, vagy amit mi magunk szeretünk? Nem csak személy lehet, szer-elemmel viseltethetünk egy tevékenység, vagy bármely más dolog iránt is – maga az élet szeretete is megjelenhet. Mindenesetre most a Szeretet feltétlensége a hangsúlyos, és álmaink során végbemenő élmények, a kapott üzenetek is segítik a szívünk kitárásának ezen módját, hogy kapcsolódásaink szabadabbá váljanak.
A Nap az Angyal csillagai alatt jár, a Merkúr pedig ma hátráló mozgásban kilép a Mérleg csillagképből és az Angyal felé veszi ő maga is az irányt. A Merkúr által kapott beavatások, már megértett emberi működések, segítségünkre lesznek ezentúl, hogy angyali minőséget és tisztaságot teremtsünk önmagunkban és kapcsolatainkban. Az elmúlt időszakban kapott üzenetek által visszatérünk a belső, lelki rend megalkotásához.
Az érzékeny Hold ma este együttáll az energikus Marssal, de már napközben szembekerülnek a Neptunusz és a Chiron együttállásával. Két egymást kiteljesítő, egymás által teljességet alkotó energia, elv jelenik meg. Mindez megjelenhet ugyan belső feszültségben is, de csak addig, amíg meg nem találjuk magunkban az egyensúly kulcsát. Mindenképpen személyre szabott működésekről van szó, most nem az számít, hogy mások mit mondanak! Az egyik oldalon a feltétlenül is tápláló Szeretet-sugárzás (Oroszlán) jelenik meg, a másikon pedig a tisztulás és megváltás lehetősége (Vízöntő). Régről cipelt sérüléseket gyógyíthatunk, ha önként áldozzuk fel az egót építő, sértett, önző, kisajátító részeinket. A Szeretetben való kapcsolódás az egyetlen, ami megmenthet attól, hogy belevesszünk saját árnyékainkba – legyen szó bármilyen emberi kapcsolódásról.
Lehetnek köztünk olyanok is, akiknek érdemes visszanézniük a múltba, és meglátni, hol vádolják még most is a régi társaikat, és megérteni, hogy a sebet valójában önmaguknak okozták, maguk is tudják begyógyítani! Magunkban mélyre merülni félelmetes lehet, hiszen e saját szemünk elől is elrejtett sebeinkkel szembesülünk - de a most beütő erők erre késztetnek, a Szeretet is ezzel együtt beáramlik, és itt a gyógyulás lehetősége!
Szintén az esti órákban egzakt a Merkúr és a Szaturnusz együttállása is – ideje a lényegi információk átadásának, kimondásának, leírásának, kinyilvánításának! Nem baj, ha félünk, vagy hibázunk, de ideje van a fejlődésnek. Ne halogassuk tovább – inkább tegyük oda magunkat, és kerek perec, mondjuk ki! Ideje hangot adni a szenvedélyeinknek – de nem a szúrós, megbántó módon, hanem önmagunkat is legyőzve, szeretve, nyíltan, egyenesen, a szívünket kitárva!

2013. okt. 27.

Október 28. hétfő – A rálátó megkönnyebbülés ideje –


A mai napon az érzelmek tiszta, szabad áramlása lehet tapasztalható, illetve az érzelmi szabadság felé emelkedhetünk. Ha eddig valami nyomasztotta, fájdította, terhelte a szívünket, most oly mértékben változhatnak és alakulhatnak át gondolataink, hogy ez által a szívbéli fájdalom is örömmé változhat – hiszen amit érzünk, az annak függvénye, hogyan gondolkodunk! Egy belső letisztulás, egy eszme átalakulása, egy mély belső megértés pedig az érzelmeinket is mélyítheti, vagy megváltoztathatja.
A Nap továbbra is az Angyal csillagainak fénye alatt halad, így folyamatosan jelen vannak angyali segítőink, akik a látható világ mögött érzékelhető láthatatlanra is felnyitják szemünket. Az angyalokkal való aktív foglalkozás ideje is van most.
A Hold ma az Oroszlán feje alatt halad, így ráláthatunk a lelki, érzelmi, családi működésekre, és a jelen helyzetek eredetére, gyökerére is. Tanuljunk a múltból, magunkba nézzünk és ne hárítsunk semmit a másikra!
Kedden este a Merkúr és a Szaturnusz együttállása történik meg az égbolton, az Angyal és a Mérleg csillagképek között. A Merkúr a Mérleg múltat megmérettető serpenyője felett halad, de a Szaturnusz elhozza még az angyali fényeket. Mindkét minőség által magasra tesszük a mércét magunkban, a beszélgetéseknek és minden kimondott szónak súlya van. Szellemi és kommunikációs szinteken itt az önmeghaladás ideje, ha eddig nem mertünk kifejezni, kimondani valamit, akkor eljött az idő meghaladni saját árnyékainkat, és még ha félve is, de kinyilvánítani amit gondolunk, érzünk, akarunk! Mindezt persze a maga idejében. Fényt ültetünk vele, és ébresztőleg is hathatnak ezek a szavak...
A Tejúton járó Vénusz továbbra is beavató élményeket, eseményeket hoz érzelmi-kapcsolati életünkben. Meglehet, az élmények először sokkolóak, fájdalmasak, vagy mélyre húznak, de ez csak az első fázis a beavatás útján – ébresztő élmények, melyek rámutatnak, hol nem működtünk eddig együtt a magasabb törvényekkel. A Vénusz hamarosan eléri a Skorpió fullánkját, a Kígyótartó gyógyító erőt áramoltató csillagai alatt, így gyógyításra most különösen alkalmas az idő az érzelmek terén, a női szervek, a vese, a szépészeti beavatkozások, a mandula, hangképzés terén.
A Jupiter máról keddre virradóan áll együtt az Ikrek Castor csillagával – talán nem véletlen, hogy az anyagi világot működtető törvényszerűségeket ismerjük meg e napokban, vagy az ezeket hangsúlyozó kettősségekből tanulunk most... A folyamat lényegi célja azonban az, hogy elinduljunk a magasabb szintek, a hosszú távon is működő, vagy örök érvényű értékeket képviselő minőségek felé. Az Ikrek érezteti ugyan a különbözőségeket, de lényegi üzenete a testvériség! Nem az egymás fölé- és alá való behelyezkedés, hanem az egymást erősítve és támogatva való létezés, együttműködés!

2013. okt. 24.

Október 25. péntek – Az igazság és a tiszta érzelmek felkutatása –


A mai napon érezhetővé, érzékelhetővé válik az igazság, legyen szó az élet bármely területéről. Ez a nap hozhat megkönnyebbülést, elfogadást és megbocsátást, és ma érdemes a számunkra fontos beszélgetéseket is megejteni.
A Hold ma a múlt és az eredet titkait kutató Rák jegyében jár, erős érzelmi töltéssel, és az otthon, a család is hangsúlyos szerepet kap. Otthon lehet a Belső Templom is, így ma különös jelentőséggel bírnak a lelki élményeink – figyeljünk arra, hol, milyen helyzetben érzi jól magát, és varázsolódik el a szívünk? Hol és miben érzi otthon magát a lelkünk?
A Rák jegy, egyben az Ikrek csillagkép alatt járó Hold ma együttáll a Lilith-tel (délután), majd a Jupiterrel (késő este), és e hármas kapcsolódás a felemelkedés és tűz aspektusában (trigonban) áll a Skorpió alatt járó Szaturnusszal (reggel), és Merkúrral (délután).
Álmaink idején, és a hajnali – kora reggeli órákban, egy emelő erő segít áttörni falainkat, ráébredni a valódi értékekre és a valóban életképes dolgokra. A kora déli órákban ez segít a megoldásokhoz is.
A nap folyamán, különösen a délutáni órákban és este is, érdemes ráérezni arra, mikor jön el az ideje elmondani, kimondani valami fontosat! Bármilyen beszélgetést folytatunk, vállaljuk fel igazunkat, igaz érzéseinket! Meglehet, már sokszor tapasztaltuk, vagy éppen most is, hogy a tömeg birkaként rohan a hangos kolompszó irányába – ám a bölcsesség és az igazság halkan jár, a szív szava csak a csendben hallható... 
Ha ledöntjük a szellemi-kommunikációs korlátokat, és nyitunk, azzal nem csak minőségi átalakulást érhetünk el, de az érzelmi-lelki emelkedést és a tisztaság felé való emelkedést is. Tiszta-tisztességes utat járni a mai világban nagy feladat, de ehhez minden erőt megkapunk!
Az Oroszlán csillagkép alatt járó Mars továbbra is segíti az életünk és ösztönvilágunk uralását – az Oroszlán a Hydrán tapos – és a Szextáns csillagzat által a belső erők uralását, felemelését. A Szextáns a gyógyítás eszköze is, amely mindenkinél személyes dolog, tárgy vagy képesség – mindezt most a marsikus, tüzes, férfias, erőteljes, kitörő energiákon, vágyakon keresztül tudjuk működtetni. Vágyainkat, akaratunkat, erőteljes szeretetünket tudjuk beleadni eszközeinkbe és képességeinkbe, hogy önmagunkat és társainkat gyógyítsuk és emeljük!

2013. okt. 23.

Október 24. csütörtök – Titkos lelki felfedezőutak –


Az égi princípiumok közül leggyorsabban haladó Hold, mostanában több különleges fényszögkapcsolat beteljesedését hozza el. A mai napon az Ikrekből már a Rák Zoidákus jegyébe lépve, egy nagy, átfutó Víz-háromszöget hoz létre, a Nappal és a Neptunusszal (e két utóbbi égitest fény felé emelő erejének csúcspontja pénteken, kicsivel éjfél előtt lesz).
Az érzések, érzelmek, ösztönök és intuíció felerősödése tapasztalható a mai napon. A Víz életet ad, információt továbbít és átalakít, élővé tudja tennni az anyagot, miként a szív szeretet-dobbanása élővé teszi az embert. Társaink felé most mély együttérzéssel fordulhatunk, és mélyebben átélhetjük mások érzéseit, helyzetét.
Személyes fejlődésünkben érdemes végiggondolni, hogy miből alakult, honnan ered a jelenlegi helyzetünk, és feladatunk? Miben, hol, kivel érzi magát otthon a lelkünk? Mit jelent számomra a Belső Templom? Mi van jelenleg a helyzet mögött, mi rejlik a háttérben? S végül, hogy mi oldja, szabadítja fel ezt a helyzetet és a lelkünket? Mivel, kivel, hogyan alkotunk teljes egészet? Hogyan teremthetünk egységet?
Este 20 óra környékén éri el csúcspontját egy mély, belső folyamat, amely során érdemes végiggondolni, honnan jöttem – merre tartok? Az életünk, otthonunk, családi kapcsolataink alapvető rendezéséhez óriási erőt, energiát kapunk a Mars által, amely a rendrakó, aktívan munkálkodó Szűz jegyében jár, szellemi szinten pedig az Oroszlán emberi méltóságát és erényét hordozza. Célként a függések elengedése, a mély, tiszta és önzetlen szeretet árasztása jelenik meg!
A Hold ma reggel már az Ikrek csillagképet elérve, annak Tejúton elhelyezkedő lábainál halad, de csak 11 óra után hagyja el a beavató Nimród csillagait. Így a mai napon az elengedésből létrejövő továbblépés, a magasabb minőségek felé való elindulás is megjelenik.
A Nap tovább halad az Angyali Szűz csillagai, a Merkúr pedig a Mérleg csillagai alatt. Mindketten sugallják, hogy a valódi értékek, az igazságok, nem kívül láthatók, hanem a szemünket lehunyva, a szívben, az érzéseinkben találjuk azokat. A Vénusz az érzelmi kapcsolatainkat gyógyító és emelő erők körében, a Tejúton, lassan közelít már a Skorpió méregfullánkja felé, így egyre inkább érezhetővé válik, mivel is mérgeztük eddig érzelmeinket, mi tartott vissza a harmónia megélésétől.
A késő esti órákban, 23 óráig a külső és belső rendrakás a hangsúlyos, méghozzá az igazságok tisztázása által. Sokat segít, ha nyitottak vagyunk új és más nézetekre. Ezt követően már az örömök felszabadult megélése, illetve ennek érdekében történő változások kapnak szerepet.

2013. okt. 22.

A nyitott elme 8 előnye, és hogyan érhető el?Ha azt mondom, hogy 5 ezer forintot vettem el egy pénztárgépből egy helyi üzletben, mit gondolsz? Úgy tekintesz rám, mint aki lopott? Talán dühös vagy, mert te minden nap dolgozni jársz, és itt vagyok én, aki a könnyebb utat választja, hogy elveszi más pénzét? Vagy talán megkönyörülsz rajtam, mert az életem szörnyű lehet, ha szükségem van a lopásra?Nos, mi van, ha azt mondom, hogy azért vettem el a pénzt, mert az enyém a bolt, és azt a helyi árvaháznak adományoztam? Ez megváltoztatja a benyomásodat rólam?

Amikor zárt elmével rendelkezel, könnyű beleszaladni bizonyos következtetésekbe. Elmarasztaló ítéletet hozol, mert azt hiszed, hogy csak egy válasz, vagy egy megoldás van bármilyen adott helyzetben. Veszed az első dolgot ami eszedbe jut, és azt tényként kezeled.

Néha azonban tévedsz. Amikor ez történik, az árthat a kapcsolatoknak, negatív hatással lehet az egészségre, és minden bizonnyal változást is hozhat abban, hogyan lásd pozitívan a világot.

Másrészt ha megérted, hogy a dolgok nem mindig azok, amiknek látszanak, az élet igencsak eltérő lehet. Íme a nyitott elme nyolc előnye:

1. A világod virágzik. Ez olyan, mintha csak arra lennél képes, hogy feketét és fehéret láss, és hirtelen felismered a sok szín és árnyalat létezését. A palettád kibővül a két lehetőségből több száz eshetőséggé. A választási lehetőségeid kibővülnek, és nem vagy annyira beszűkítve a minimális alternatívák által.

2. Megszabadítod az elmédet a korlátozó gondolatoktól. Semmi sem tart vissza jobban, mintha tudod a válaszokat, így sohasem fontolsz meg más eshetőségeket. Ha elismered, hogy számos lehetséges megoldás vagy válasz létezik, akkor megengeded magadnak, hogy a határaidon túl gondolj rájuk, ahol általában megállítottad volna magad.

3. Ez az, amikor a változás megtörténik. Meg kell változtatnod a gondolataidat és hiedelmeidet, mielőtt a viselkedésed és a tetteid változására számíthatsz. A legtöbb ember ezt fordítva csinálja, megváltoztatják a viselkedésüket annak érdekében, hogy megváltozzanak, csakhogy azt találják, hogy ez nem működik. Az igazi változás belülről kifelé történik.

4. Még több móka. Hajlandónak kell lenned kipróbálni új, izgalmas dolgokat. Akkor elengedhetsz bármit, ami visszatartott a múltban, és elkezdheted magadhoz ölelni az életet. Más dolgokat próbálsz ki és több tapasztalattal rendelkezel.

5. Könnyebben találsz megoldást a problémákra. Ha hajlandó vagy megfontolni azt az elképzelést, hogy számos hatékony mód létezik megoldani egy problémát, akkor megnyitod magad a többféle lehetőségre, amikor megpróbálkozol a probléma megoldásával. Nem akadsz el ugyanazon dolog újra és újra próbálgatásával csak azért, mert nem tudsz másra gondolni.

6. Nagyobb képesség a szeretetre, és mások szeretetének elfogadására. Amikor elengeded azt, hogy ítéletet mondj, akkor megengeded magadnak, hogy mélyebb és tartalmasabb kapcsolataid legyenek. Szabadabban adod és fogadod el a szeretetet, mert nem vagy annyira érintett az emberekkel kapcsolatos következtetések levonásában. Elfogadod őket olyannak, amilyenek.

7. Magasabb toleranciaszintet érsz el. Nagyobb türelemmel vagy mások irányába. Nyitott vagy arra a tényre, hogy megfelelő indokuk lehet a viselkedésükre, vagy ahogy éreznek ahelyett, hogy azt állapítsd meg róluk, hogy "rosszak".

8. Több energiád van. Amikor nem vagy annyira lekötve a negatív gondolatoktól, és nem próbálsz meg kitalálni mindenkiről mindent, akkor több energiád van, hogy az élet fontos dolgaira koncentrálj, mint a családod, a barátaid és a jó egészséged.

Most, hogy látod a nyitott elmével élés nagyszerű előnyeit, itt van néhány gyors ötlet, mely segít:

Kíváncsivá válni. Legyél tisztában az ítéleteiddel, és kérdezd meg, honnan jönnek? Múltbéli tapasztalatodra alapozod, vagy valami olyasmi, amit hallottál?

Próbára tenni a gondolataidat. Amikor gyorsan jutsz el egy következtetéshez, akkor kérdezd meg magadtól, hogy az 100 százalékban igaz-e? Ha nem, akkor ne korlátozd magad arra az egy gondolatra, mint az egyetlen lehetséges opció.

Gyakorolni a meditációt. Amikor meditatív állapotban vagy, az elméd megnyílik, ami fokozott problémamegoldó, és a megszokottól eltérő gondolkodási képességet jelent.

Valami újat tanulni. Szélesíted a látóköröd, ha más kultúrákról, csoportokról és szokásokról tanítod magad. Próbáld meg a dolgokat különböző szögekből és nézőpontokból látni!

Amikor megvan a képességed, hogy objektíven tekints az összes eshetőségre, akkor a lehetőségek és ötletek egy teljesen új birodalma nyílik meg számodra. Olyan, mint egy új, színes világ, ami elérhetővé válik.Forrás: ujvilagtudat

8 módszer a Föld frekvenciájához történő kapcsolódásra és a leföldelésre


"A teljes biológiai rendszerünk, az agy és a Föld maga ugyanazon a frekvencián működik." - Nikola Tesla

A leföldelés kifejezés a Földhöz kapcsolódást jelenti, és az egyik olyan dolog, mely átível számos különböző kultúrán, hagyományon és spirituális gyakorlaton. Miközben ez együtt jár az egyensúly, a kapcsolódás, az összpontosultság, az elmerülés és az áramlás érzésével, nézzük meg a nagyobb hatásait, hogy mi is történik minden alkalommal, amikor kimegyünk a természetbe és kikapcsolódunk.

Bolygónk minden faját a Föld és a kozmosz erőinek jelenléte alakítja, és mint ilyen, ez a kapcsolat mélyen elválaszthatatlan a jólét állapotának fenntartásához. A Föld szerves és szervetlen rendszerként folyamatosan a nagyon rendezett és összefüggő elektromágneses mezejében fürdet minden életet a bolygón. Egy szervezet természetes hajlama, hogy összekapcsolódik a Föld energiamezőjével, és egy kölcsönös együttműködés és összhang alakul ki a külső környezettel, megtalálva hiánypótló szerepét és helyét a rendszerben.

Amit meg kell értenünk, hogy minden rendszer annak elérésére törekszik, hogy visszatérjen egy tökéletes összhangba, vagy fenntartsa azt. Minden egyes pillanatban, akkor is, ha valaki tudatában van vagy sem, részt veszünk egy állandó folyamatban az univerzumunkon belül, kapcsolódunk mások energiamezőjéhez, és valamiféle egyensúlyt találunk ebben a térben. Ez történik mindenhol az élettel az ökoszisztémán belül, amikor leülsz a kedvenc foteledbe és nézed a televíziót, amikor játszol az állatokkal, vagy amikor köszönsz a szomszédodnak. Folyamatos kölcsönhatásban vagyunk a körülöttünk lévő energiamezőkkel, különböző mértékben és különféle következményekkel.

Minél inkább szervezettek és következetesek ezek a mezők, annál hatékonyabban és eredményesebben vihető át energia mind ösztönözni, mind fokozni a kevésbé szervezett rendszereket. Rendkívül fontos minden élet számára a bolygón a Föld mezőjének alsó tartománya a 7,8 Hertz, más néven a Schumann-rezonancia.

Ez a természetes ritmus az emberi szervezetben több helyen megtalálható, és velejárója a leghatékonyabb, fenntartható és egységes állapotnak. Az emberi testüreg 7,8 Hertzen rezonál. Az Alfa és Théta agyhullámaink a 7,8 Hertz frekvenciával határosak. Ezek az agyhullámok az intuícióhoz, inspirációhoz, meditációhoz, relaxációhoz és a nyugalomhoz kapcsolódnak.

Így a Föld rezonál a biológiai rendszerünkkel, mely eljuttat bennünket a nagyobb összhang állapotába. Növeli a mentális, érzelmi és fizikai jólétünket. Amikor a szervezet leföldelt, hatékonyabban és harmonikusabban működik, és annál inkább szabadon hozzáférhet a Földstabilizáló elektromágneses energiájához, hogy növelje életerejét, egészségét és jólétét, hogy egy hosszabb élettartamot élvezhessen.

Ez az ősi tudás, mely széles körben kifejeződik a különböző kultúrákban, hagyományokban és spirituális gyakorlatokban, és mindezt a Földdel való kapcsolatunkból meríti. Ezek után fontos tudatában lennünk, hogy az uralkodó nyugati paradigma a világon ebben a pillanatban nagyrészt arra van beállítva, hogy elidegenítse az embereket, és gátolja ezt a fajta kapcsolatot a Földdel.
A gazdasági rendszer úgy van testre szabva, hogy az embereket az információszerzés állapotában tartsa, nagy beton és fém épületekben, elválasztva bennünket a Földtől. Körülvesszük magunkat gépekkel és technológiákkal, melyek folyamatosan elektromágneses sugárzással bombáznak bennünket, lásd telefonok, számítógépek, televíziók, stb. Műanyag vagy gumi lábbeliket adnak el nekünk, hogy azokat húzzuk a lábunkra, amikor a természetben vagyunk, ami hátráltatja az energia áramlását a Földből a fizikai testünkbe. A szennyezés és az invazív eljárások torzítják, a Föld elektromágneses mezejét

Szerencsére azért tudjuk ápolni a Földdel való kapcsolatunkat, és elősegíthetjük egy egységesebb, egészségesebb állapot elérését a földelés gyakorlásával. Az alábbiakban több különféle módszert részletezünk, melyeket arra használhatunk, hogy emberi szervezetünket újra összhangba hozzuk a Föld energetikai mezőjével.

1. Menj ki

Legyél kinn a természetben, menj ki egy mezőre, egy hegyre, folyóhoz, patakhoz, egy strandra, a tengerhez. Kifelé az irodából, lefelé a kanapéról! Légy a természet és az élet jelenlétében!

2. Sétálj a természetben mezítláb

Élvezd a minőségi mezítlábas sétát! Az emberi faj évezredekig mezítláb fejlődött, szakítsunk időt, hogy visszatérjünk ehhez a gyakorlathoz a mindennapi életben.

3. Ölelj meg egy fát

Ez tudomány. Menj és érints meg egy másik organizmust, hogy kiegyensúlyozd az energiameződet!

4. Használj földelő technológiát

Sok ember és cég fejlesztett ki technológiákat, melyek leföldelnek és utánatöltik a testedet negatív ionokkal. A Föld a legnagyobb elektron átadó és vevő, az emberi test ideális PH-ja lúgos semleges. A csírák, baktériumok, paraziták, vírusok pozitív töltésűek és savas környezetben szaporodnak. Földelő elektródák használata segít növelni az emberi szervezet elektronegativitását, a belső környezetet lúgosabbá téve, mely széles körben elismert és létfontosságú az egészséges immunrendszerhez. Innovatív termékek a szervezet leföldelésére természetellenes környezetben, mint például a földelő matrac, vagy a földelő lap az Earthing.com-tól praktikus módjai a Földdel harmonizáló elektromágneses érintkezés fenntartásának.

5. Használj vizualizációt

Mint tudatos lények megváltoztathatjuk és szabályozhatjuk energiamezőnket az érzelmeink megváltoztatásán keresztül. A vizualizáció egy ősi gyakorlat, mely hihetetlenül hatékony, és megtehető bármely pillanatban, nem számít hol vagy. Az alábbiakban néhány elég hatékony módszer található.6. Földelő húr

Vizualizáld, lásd, érezd, vagy egyszerűen csak légy tudatában a Föld középpontjának, és az általa kibocsátott szabad energiának. Az elméddel és a szíveddel juss el a középponthoz, és húzz fel egy pulzáló, csavarodó energiahúrt a Föld mélyéből. Kapcsold ezt a húrt a gyökér csakrádhoz, illetve a szakrális csakrához, és érezd a közvetlen kapcsolatot közted és a Föld között, ahogy az energia keresztüláramlik rajtad. Lehet, hogy egy süllyedő érzést fogsz tapasztalni, egy húzó érzést a gát és lágyék izmok és a fenék területén. Ekkor megmozgathatod ezeket az izmokat, és tovább koncentrálhatsz, hogy az energiahúrt a Föld középpontjába küldd.

Gyakorold és ismételd meg ezt a folyamatot, ahányszor csak szükséges. Kísérletezhetsz különböző húrokkal különféle színben, vastagságban, és tapasztald meg a hihetetlenül sokféle érzést, melyeket kiváltanak belőled.

7. Fa meditáció

Vizualizáld, lásd, érezd, vagy egyszerűen csak légy tudatában a testednek, és válj egy fává. Érezd a lábaidat, ahogy gyökereket növesztenek a földbe, és lehorgonyoznak téged. Érezd a lábaidat és a combodat, ahogy szintén fává változnak, ahogy a gyökerek, melyek kinőnek a földből a lábad köré tekerednek, és felfelé terjednek a testeden. Érezd, ahogy kiegyenesíti a gerincedet, ahogy egy törzzsé válsz, és érezd az emelkedő energiát a Földből fel a gyomrodba, a szívedbe, a fejedbe. Érezd, ahogy a karjaid ágakká válnak, ahogy nőnek, nyúlnak, és elérik az eget, isznak a napfényből, és energiává változtatják azt. Érezd a lombkoronádat, ahogy megtelik fénnyel, ami aztán lefolyik a gyökereidhez, és le a Földbe.

8. Hegy meditáció

Vizualizáld, lásd, érezd, vagy egyszerűen csak légy tudatában a testednek, ahogy egy heggyé válik, kővé alakul át. Mi csak a hegyek csúcsát látjuk, de mélyen gyökereznek a Földben. Érezd a lábaidat és az alsó testedet, ahogy az alapkőzetbe rögzülnek, és érezd a békét és nyugalmat, ami ezzel érkezik. Legyél a hegy alapja, ahogy felfelé nő, és eléri az eget. Érezd a hegy csúcsát, ahogy találkozik az éggel és eggyé válik vele, érezd ezt a két ellentétes színképet, melyek állandó egyensúlyban vannak.

Megvan a képességünk, hogy szabályozzuk és változtassuk a létállapotunkat. Miközben valóban a környezetünk termékei vagyunk bizonyos értelemben, folyamatosan a külső erők és hatások jelenlétében, mindig van választási lehetőségünk, hogyan döntünk, hogy érezzük magunkat, és hogyan reagáljunk. Megvan a választási lehetőségünk, hogy megváltoztassuk a külső és belső környezetet, hogy egy nagyobb harmónia és összhang állapotába kerüljünk.


Forás: ujvilagtudat

Biofotonok: az emberi test bocsátja ki, kommunikál vele és fényből van

A tudomány egyre inkább egyetért a költészettel a közvetlen emberi tapasztalatok terén: már többek vagyunk, mint azok az atomok és molekulák, melyek a testünket alkotják, most már fénylények is vagyunk. Az emberi test által kibocsátott biofotonok, melyeket a lelki szándék szabadíthat fel, megváltoztathatja az alapvető folyamatokat a sejtek közötti kommunikációban és a DNS-ben.


Semmi sem bámulatosabb a nagyon valószínűtlen ténynél, mint hogy létezünk. Gyakran figyelmen kívül hagyjuk ezt a tényt, mit sem törődve a valósággal, tehát ahelyett, hogy nem kellene lennie semminek, nem tudjuk miért is létezik az univerzum (ezzel szívbemarkolóan tisztában van rajtunk keresztül), és miért nem egy önmagában teljesen öntudatlan üresség?

Úgy vélik, hogy fény, levegő, víz, a földkéreg alapvető ásványi anyagai, és legalább 3 milliárd évnyi információ található a diploid zigóta sejt sejtmagjában, melyből az emberi test kialakul, és ebben a testben képes a lélek arra, hogy legalább megpróbálja megérteni testi és lelki eredetét.

Az egzisztenciális feltételeink puszta elmezavarára, és a testi inkarnációra, mint egészre tekintettel, valamint figyelembe véve, hogy földi létünk részben napfényből képződik, és megköveteli a sűrített napfény étel formájában történő folyamatos fogyasztását, lehet, hogy már nem is hangzik annyira erőltetettnek az, hogy a testünk fényt bocsát ki.

Az emberi test csakugyan kibocsát biofotonokat, ami ultra gyenge foton kibocsátásként ismert, mely 1000-szer alacsonyabb láthatósággal rendelkezik, mint amit szabad szemmel tudunk érzékelni. Bár nem látható számunkra, ezek a fényrészecskék (vagy hullámok, attól függően, hogyan mérjük őket) részei a látható elektromágneses spektrumnak (380-780 nm), és kifinomult modern műszerekkel kimutatható.

A fizikai és a "lelki" szem fényt bocsát ki


A szem önmagában, mely folyamatosan ki van téve a környezet erőteljes fotonjainak, amelyek áthaladnak a szem különböző szövetein, spontán és fény által kiváltott ultra gyenge fotonokat bocsát ki. Ráadásul az volt a feltételezés, hogy a látható fény egy késleltetett biolumineszcenciát idéz elő a kitett szemszövetekben, magyarázatot adva a negatív utókép eredetére.

Ezek a fénykibocsátások az agyi energia anyagcserével is, és az oxidatív stresszel is kölcsönösen összefüggenek az emlősök agyában. És mégis, a biofoton kibocsátás nem feltétlenül epiphenomenális. Bókkon elmélete azt sugallja, hogy a fotonok kémiai folyamatokból szabadulnak fel az agyban, biofizikai képeket létrehozva a vizuális képzelet ideje alatt. Egy friss tanulmány úgy találta, hogy amikor a vizsgált személyek aktívan elképzelték a fényt egy nagyon sötét környezetben, akkor szándékuk az ultra gyenge foton kibocsátás jelentős növekedését okozta. Ez összhangban van azzal a feltörekvő vélekedéssel, hogy a biofotonok nem csak a sejtek anyagcsere melléktermékei, hanem mivel a biofotonok intenzitása magasabb lehet a sejteken belül, mint azon kívül, az elmének lehetősége van elérni ezt az energia összetevőt, hogy belső fizikai képeket hozzon létre a vizuális érzékelés és a képzelet ideje alatt.
A sejtjeink és a DNS-ünk biofotonokat használ az információ tárolására és továbbítására

Úgy tűnik, hogy a sejtek a biofotonokat használják számos élő organizmusban a kommunikációhoz, mely megkönnyíti az energia/információ átvitelt, ami több nagyságrenddel gyorsabb, mint a kémiai diffúzió. Egy 2010-es tanulmány szerint "sejttől sejtig biofoton kommunikációt mutattak a növények, a baktériumok, az állati neutriophil granulociták és a vese sejtek." A kutatók bizonyítani tudták, hogy "... a különböző színképű fény stimuláció (infravörös, vörös, sárga, kék, zöld és fehér) a gerincvelői szenzoros vagy motoros ideggyökök egyik végén jelentős biofotonikus tevékenység növekedést eredményezett, mint a másik végén." A kutatók úgy értelmezték a felfedezésüket, hogy azt sugallták "... a fény stimuláció biofotonokat generálhat az idegi szálak mentén végezve, feltehetően idegi kommunikációs jeleket."

Akkor is, ha lemegyünk a genomunk molekuláris szintjére, a DNS is beazonosítható, ami szintén forrása a biofoton kibocsátásnak. Az egyik szerző azt mondja, hogy a DNS olyan biofoton függő, hogy excimerlézerszerű tulajdonságai vannak, lehetővé téve, hogy stabil állapotban létezzen távol a hőmérsékleti egyensúly határértékén.

Technikai értelemben a biofoton egy elemi részecske vagy fénykvantum, mely nem termikus eredetű a látható és az ultraibolya spektrumban, melyet a biológiai rendszerek bocsátanak ki. Úgy vélik, hogy ezek általában a sejtjeinken belüli energia-anyagcsere eredményeképpen jönnek létre, vagy még hivatalosabban, ".
.
biokémiai reakciók mellékterméke, melyeket a bioenergetikai folyamatok gerjesztenek a molekulákban, amely magában foglalja az aktív oxigén fajokat."

A szervezet cirkadián biofoton teljesítménye

Mivel a test változásainak anyagcseréje cirkadián módon megy végbe, a biofoton kibocsátás is változó a napszakoknak megfelelően. A kutatás feltérképezte a különböző anatómiai helyeket a szervezetben, ahol a biofoton kibocsátás erősebb vagy gyengébb, az adott napszaktól függően:

"Általában a test felett a fotonok száma alacsonyabb volt reggel, mint délután. A mellkasi, hasi régió bocsátott ki a legalacsonyabban és a legfolyamatosabban. A felső végtagok és a fej régiója bocsátotta ki a legtöbbet, és egyre nagyobb mértékben a nap folyamán. Az alacsony, a közepes és a magas kibocsátás színképi elemzése a jobb lábnál, a homloknál és a tenyereknél nagy, spontán kibocsátást mutatott a 420-470 nm-es tartományban. A tenyér központi részének kibocsátása nagyobb részben járult hozzá a 420-470 nm-es spektrum tartományban a spontán kibocsátás során ősszel és télen. A kézből származó késleltetett lumineszcencia spektruma jelentősebb kibocsátást mutatott ugyanabban a tartományban, mint a spontán kibocsátás."

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy "a színképi adatok arra utalnak, hogy a mérések talán jó mennyiségi adatokat nyújtanak az egyes minták peroxidatív és
Anti oxidatív
folyamataira."
A meditáció és a gyógynövények befolyásolják a biofoton teljesítményt

A kutatások találtak egy oxidatív stressz-közvetítette különbséget a biofoton kibocsátásban a meditálók és a nem meditálók között. Azok, akik rendszeresen meditálnak, hajlamosak az alacsonyabb ultra gyenge foton kibocsátásra (biofoton), melyről azt feltételezik, hogy az alacsonyabb szabad gyökös reakciók előfordulásából ered a testükben. Egy klinikai vizsgálatban, melyben a szakemberek a transzcendentális meditációt vizsgálták, azt találták:

"A legalacsonyabb biofoton kibocsátást két alanynál mérték, akik
rendszeren meditálnak. Az emberi biofoton kibocsátás színképi analízise arra utal, hogy az ultra gyenge kibocsátás valószínűleg, de legalább részben, tükrözi a szabad gyökös reakciókat egy élő rendszerben. Ezt igazolja, hogy a különböző fiziológiai és biokémiai változások követik a hosszú távú meditációs gyakorlatot, és ez arra utal, hogy a meditációhatással lehet a szabad gyökök tevékenységére."

Érdekes módon a gyógynövények hatása jól ismert a stressz csökkentésében (ideértve a
kortizon szintjének mérhető csökkenésének előidézését), és kapcsolódik a fokozott oxidatív stresszhez, melyet klinikailag teszteltek, hogy csökkenti a biofoton kibocsátást az emberi alanyoknál. A rhodioláról ismert, a Fitoterápiás Kutatás lapjában egy 2009-es tanulmány szerint, hogy azok, akik a gyógynövényt fogyasztották, jelentős csökkenést mértek a foton kibocsátásban
, összehasonlítva a placebo csoporttal.
Az emberi bőr rögzítheti a napfényből származó energiát és információt

Talán a legkülönlegesebb az egészben az a lehetőség, hogy a testünk felszínén található sejtek képesek hatékonyan csapdába ejteni az ultraibolya sugárzásban lévő energiát és információt. A Fotokémiai és Foto biológiai Folyóiratban közölt 1993-as tanulmány, melynek címe, "Mesterséges napfény besugárzás okozta ultra gyenge foton kibocsátás az emberi bőr fibroblasztjaiban" felfedezte, hogy amikor mesterséges napfényforrást alkalmaztak egészséges személyeknél, vagy fényérzékenyeknél jellemzően hiányos DNS javító mechanizmusokkal, sokkal magasabb ultra gyenge foton kibocsátást indukált (10-20-szoros) a fényérzékeny csoportban. A kutatók ebből a kísérletből arra következtettek, hogy "Ezek az adatok azt sugallják, hogy a fényérzékeny sejtek hajlamosak elveszíteni az ultra gyenge fotonok tárolásának hatékonyságát, jelezve, hogy létezik egy hatékony sejten belüli foton csapda rendszer az emberi sejtekben." Az újabb kutatások is mérhető különbségeket azonosítottak a normál és a melanomás sejtek biofoton kibocsátásában.

A test biofoton kibocsátását a Nap és Hold erők szabályozzák

Úgy tűnik, hogy a modern tudomány most ért el annak felismerésére, hogy az emberi test képes közvetlenül venni és kibocsátani az energiát és információt, mely a Napból érkezik.

Van egy növekvő felismerés, hogy a Nap és a Hold befolyásolja a biofoton kibocsátásokat a gravitációs hatások révén. A közelmúltban búzacsírákból származó biofoton kibocsátásokból Németországban és Brazíliában úgy találták, hogy azok transzkontinentálisan szinkronban állnak a luniszoláris árapállyal. Tény, hogy a luniszoláris árapály erőről, melyhez a Nap 30 százaléknyi, a Hold 60 százaléknyi kombinált gravitációs gyorsulással járul hozzá azt találták, hogy számos növényi növekedési jellegzetességet szabályoz a Földön.

A szándék a fiziológia életereje
Még az emberi szándék, az úgynevezett szellem a gépben is lehet gyakorlatilag alapja a biofotonoknak.

Egy nemrég az Investigacion Clinica folyóiratban megjelent írás, melynek címe: "A szándék erejének bizonyítéka", szintén ezzel a kapcsolattal foglalkozott:

"A szándékot úgy definiáljuk, mint egy irányított gondolat, mely egy meghatározott cselekedetre irányul. A gondolatok irányulhatnak élettelen tárgyakra, és gyakorlatilag minden élő dologra az egysejtűektől egészen az emberig. A kibocsátott fény részecskék (biofotonok) úgy tűnik, hogy az a mechanizmus, amelyen keresztül a szándék kifejti a hatását. Minden élő szervezet kibocsát állandó foton áramokat, mely azonnali nem lokális jeleket jelent egyik testrésztől a másikig, vagy a külső világ felé. A biofotonok a DNS sejteken belül vannak tárolva. Amikor a szervezet beteg, megváltozott biofoton kibocsátást okoz. A közvetlen szándék elektromos és mágneses energiaként nyilvánul meg, és a fotonokat árammá rendezi. Úgy tűnik, hogy a szándékunk magasan összefüggő frekvenciaként működik, mely képes megváltoztatni az anyag molekuláris szerkezetét. Hogy a szándék hatékony legyen, ki kell választani a megfelelő időt. Sőt, az élőlények kölcsönösen szinkronizáltak a föld és mágneses erejének állandó változásaira. Bebizonyosodott, hogy a gondolat energiája megváltoztathatja a környezetet. A hipnózist, a stigma jelenséget és a placebo hatást is figyelembe kell venni, mint egyfajta szándékot, mint egy instrukciót az agy számára, egy bizonyos tudatállapot alatt. A spontán gyógyulásos esetek, vagy a távolból gyógyítás súlyos betegeknél egy rendkívül erős szándékot jelentenek, hogy irányítsák a betegségeket, melyek az életünket fenyegetik. A gyógyítás szándéka valamint a hit befolyásolják a gyógyulás hatékonyságát, és elősegítik a gyógyulást. Összefoglalva, a gondolat és a tudat vizsgálatai egyre inkább alapvető szempontokká válnak, és nem pusztán másodlagos fontosságú kérdések, melyek gyorsan elvezetnek a biológia és az orvostudomány paradigmáinak mélyreható változásához."

Tehát a tudomány egyre inkább egyetért a közvetlen emberi tapasztalattal, hogy jóval többek vagyunk, mint az atomok és molekulák, melyekből a testünk felépül. Olyan lények vagyunk, akik fényt bocsátanak ki, kommunikálnak vele, hiszen valójában fényből jöttünk létre.

greenmedinfo

Forrás: ujvilagtudat

Október 23. szerda – Tejút-beavatások, felemelő érzelmek –


Az érzések, az érzelmek áradása van jelen ezekben a napokban, amelyet ez a békés szerdai nap csak megerősít. A Tejúton járó Hold és Vénusz, a Nap átlépése a Skorpió jegyébe, mind a látható külsőségeken túli, belső, érzelmi-lelki tartalom felé terelik szívünket.
A forradalom és áldozatainak ünnepe, a felszabadulás és áldozathozatal minőségével évről évre gyűrűzik tovább, és ma is érezhető, az egyéni sorsokban, és nagyobb ívekben is.
A Hold ma az Ikrek zodiákus jegyében jár, és a Tejútra lép, a Nimród csillagkép alatt. Álmaink üzenetében is megjelenhet, hogy együttáll Nimród Eridanus folyóra lépő lábával, melyet a Rigel csillag jelöl, és a spirituális útra lépést, a próbák és változások útjának kezdetét jelenti.
11 óra környékén elhalad Nimród első vállánál, a Bellatrix csillag alatt, amely a harcosnő erejét képviseli, és a megtartás felvállalását. Nimród övét pedig 13 és 18:30 között érinti a Hold, ez már a tökéletes egyensúly ideje, amikor egyszerre tudunk jelen lenni a felső és alsó világoknak (érdemes figyelni pl. hogy megjelenik-e maga az öv, mint tárgy, szimbólum, a valóságban is?).
Nimród energiáiban úszva, a Hold által most az önlegyőzés és a felfényesítés energiát kapjuk. Mindazt, aminek fénye már megkopott, újra fényessé varázsolhatjuk, legyen akár belső minőség, akár érzés, kapcsolat, szellemi működés, vagy bármi, ami sötétbe került a múltban.
A Nap már a reggeli órákban a Skorpió jegyébe lép a Zodiákus körön. Ideje elindulnunk befelé, a lélek világa felé. Ne kívül keresgéljük most már a válaszokat, hanem belül, saját magunkban! Rálátásunk nyílhat a mélyen rejlő, felszín alatti, láthatatlan, spirituális világokra, és cselekvően elindíthatunk minőségi változásokat is életünkben.
A Vénusz szintén a Tejúton jár, és érzelmi beavatásokkal, mélyülő érzelmekkel, gyógyító erőkkel lát el mindannyiunkat. Már az Oltár csillagzat felett halad, így érezhetővé válik, hogy társunkért, szerelmesünkért, olykor áldozatot kell hoznunk. Ez bármilyen emberi kapcsolatban megjelenhet, de akár művészi tevékenységeinkben is.

2013. okt. 21.

A gondolatod eredménye

"Ne feledd: ha megtanulod a játékszabályokat - hogy a gondolat eredménye vagy, és ez a törvény az Univerzumodban - csak annyit kell tenned, hogy elgondolod, milyen akarsz lenni, és olyan leszel. Amint ezt megtanulod, képes leszel rá, hogy megtervezd a testedet, a korodat, elrendezz mindent magad körül, mert magadat motiválod, magadat erősíted és magadat alkotod meg." (Plejádiak tanításai)


Október 22. kedd – Vizsgaidőszak, gyógyulással –


Ezen a héten levizsgáztatnak az égiek mindabból, amit eddig megtanultunk, különösen az érzelmek és lelkiség területén. Ha valóban működtetjük is a megszerzett tudást, szép eredményekre, nagyszerű jutalmakra számíthatunk – ha van még mit tanulni, ezzel is szembesülhetünk, de akkor sincs miért aggódni, majd futunk még pár karmikus kört.
A Tejúton járó nyilas Vénusz által (amely most tanító aspektusban áll a Lilith-Jupiter együttállással) a hölgyek, és az érzékeny-érzelmesebb lelkű férfiak is, remélhetőleg eljutottak már oda, hogy tisztában vannak saját értékeikkel és fel is vállalják azokat. A bátor és egyértelmű önfelvállalás, akkor is érdembeli megéléseket és eredményeket hoz, ha másoktól ellenkezés, megvetés, vagy nemtörődömség tapasztalható. Érdemes figyelmet fordítani az érzelmi tanításokra, és arra, hogy igaz, tiszta utat járjunk érzelmi életünkben – az igazságból és őszinteségből való megmérettetések most fontos szerepet kapnak! Az igazság márpedig a szívben lakozik, és a tiszta érzelmekben, no meg abban, hogy nem csak magunknak tartogatjuk az érzéseinket és a gondolatainkat, hanem a világ előtt is merjük vállalni és mutatni, ami igaz (egyben példát is mutatva ezzel azon társainknak, akik még szenvednek a hamis képmutatás öntudatlan csapdájában). Az élet örömeiről is kaphat az ember kemény beavatásokat, míg végre megérti, hogy nem vegetálni, hanem élni jött e földre.
A Skorpió-Kígyótartó csillagzatok átfedésében vonuló Vénusz által, ideje van levágni az érzelmi életünkből azokat a dolgokat, minőségeket, amelyek nem méltóak a Teremtő Gyermekéhez. Beavatást kaphatunk az érzelmi kapcsolatok működésébe, de akár művészi élményekbe is. Bármilyen területen és formában foglalkozunk művészettel, vagy bármilyen tevékenységbe ültetjük bele művészi érzékünket, abba most magas minőségű, isteni energiákat teszünk, sokkal nagyobb erővel teremtünk, mint általában. A Tejúton járó Vénusz most valóban isteni ihletet biztosít alkotásainkhoz, a szó leghétköznapibb értelmében is.
A Hold ma az Ikrek könnyed jegyében jár és a lelki-érzelmi beszélgetéseknek kedvez. A csillagos égen a Bika fejénél és szarvánál halad ma a Hold, dél körül, illetve kicsivel utána pedig, elhalad az Aldebaran csillag mellett is, amely a Bika szeme. Ez időben az előrelátásnak, a jövőbe látásnak kedveznek a csillagok, vagyis megláthatjuk azt, hogyan is tudjuk az életünket még magasabb minőségekbe emelni, működtetni. 17 óra után aztán már a Nimród csillagképhez ér a Hold, elsőként azokat a csillagokat érintve, amelyek az íjat rajzolják ki. Ideje van tehát az íjászkodásnak, a meditációnak, a nemes célokra való összpontosításnak, és főként annak, hogy a már kevésbé működő erőinket újra felfényesítsük. Este aztán már a megtartó erőt adó, íjat tartó kéz alatt vándorol tovább a Hold, így most lelki-érzelmi szinteken és a családi kapcsolatokban a megtartás a hangsúlyos.
A Jupiter már beért az Ikrek legfényesebb csillagának, a Castornak a hatókörébe. A különböző nézetek és igazságok tapasztalásának útján a múlandó, halandó élményekkel, és eszmékkel találkozhatunk ezekben a napokban.

Október 21. hétfő – Az ész megáll, a szív felébred...


A Merkúr (gondolkodás, intellektus, információáramlás, megismerés bolygója) vasárnapi megtorpanását követően, ma délelőtt látszólag visszafelé kezd haladni a Napúton.Vele együtt jelenleg az Uránusz (tudattágító, tisztító erők) és a Neptunusz (mély lélek, egység, Unio Mystica) bolygók is retrográd mozgásúak. A földön „normálisnak” tűnő viselkedéstől eltérően, így most az égiek tiszta akarata jobban meg tud nyilvánulni. Bármi olyat tapasztalunk, ami rajtunk kívül álló okokból csak úgy az életünkben termett, vagy másképp alakul, mint ahogyan terveztük, érdemes rá figyelmet szentelni. A Merkúr, mint hírvivő, felelős mindenért, ami a kommunikáció témakörébe tartozik – ez nem csak beszélgetéseinket jelenti, hanem bármit, amivel önmagunkat, érzéseinket, gondolatainkat, hangulatainkat kifejezzük, kinyilvánítjuk (viselkedés, magatartás, öltözködés, gesztusok, stb.). Általa kimondhatjuk és megbeszélhetjük a számunkra fontos dolgokat, élményeket. A Merkúr a Mérleg csillagképben fordul meg, a Mérleget pedig maga a Teremtő tartja a kezében! A múlt igazságai, titkai, történései most kiderülhetnek, és ideje visszakanyarodnunk bizonyos kommunikációs tennivalóinkhoz. Ha arra gondolunk, mi történt eddig és hol tartunk most, érzékelhetjük, hogy egyre sürgetőbb bennünk a késztetés: kimondani, vagy őszintén megbeszélni társunkkal/társainkkal, ami történt - történik, amit érzünk, úgy igazán, a szívünk mélyén... Az információk őszinte áramlásából van mit tanulnia a mai kor emberének, valljuk be.. és akármennyire is szeretnénk elbújni a tiszta igazság és az igaz érzések elől, ez nem fog menni. Lássuk be, mindez értünk történik, és segítsük a folyamatot azzal, hogy amit eddig nem tettünk meg, nem mondtunk ki, nem tisztáztunk le, arra sort kerítünk!
A lelkiséget, érzelmeket és családot jelképező Hold a Bika jegyében halad, majd az Ikrekbe lép. 16:30 és 18:30 között elvonul a Fiastyúk (Pleiadok) csillaghalmaz alatt, amely az égbolt legtermékenyebb része. Így ebben az időszakban a termékeny energiánk megsokszorozódnak, bármit működtetünk, teszünk, érzünk, az sokszoros termést fog hozni. Ideje van az érzelmi gyarapodásnak, az eredményesebb munkáknak, de akár a családok gyarapításának is. Ez az időszak kitűnő arra, hogy új dolgoba kezdjünk, olyan dolgokba, melyekről tudjuk, hogy életünket szebbé, jobbá teszik majd. Ideje van a lelki önmegvalósításnak is.

2013. okt. 18.


Párologtatásra, illatos fürdőhöz, masszírozáshoz

Lazítás, feszültségoldás: narancsvirág, szantál, bergamott, rózsafa, rózsa, pacsuli, jázmin, ibolya, geránium, ilang-ilang

Kimerültségérzés ellen: feketebors, gyömbér, szantál, fahéj, rozmaring, cédrus, citrom, bergamott, ilang-ilang

Hangulatjavítás, harmonizálás: rozmaring, rózsa, rózsafa, szantál, geránium, zsálya, narancsvirág, fenyőtömjén

Érzékiség serkentők: ilang-ilang, zsálya, fahéj, vanília, rózsa, szantál, pacsuli, feketebors, kardamom, gyömbér, koriander, jázmin, kakukkfű, szerecsendió, bazsalikom, szegfűszeg

Az illóolajokat tetszés szerint keverhetjük egymással, néhány tipp:

  • jázmin, kardamom, szegfűszeg, vanília
  • ilang-ilang, szantál, jázmin, vanília
  • geranium, kardamom, bergamott, feketebors
  • fahéj, narancs, fenyőtömjén
  • bergamott, narancs, rózsafa

Téli illóolajok


A levegő frissítésére: bergamott, borsmenta, citrom, citromfű, eukaliptusz, levendula, rozmaring, zöldcitrom

Meleg, családias, karácsonyi hangulatteremtéshez: narancs, fenyő, fahéj, szegfűszeg, ánizs, mandarin, szantál, gyömbér, vanília

A forró érzéki éjszakák kisérőjeként: fahéj, fekete bors, ilang-ilang, narancs, narancsvirág, szantál, szegfűszeg, vanília

Stressz ellen: bergamott, ilang-ilang, kamilla, levendula, majoranna, narancsvirág, rózsa, szantál

Fejfájás esetén: borsmenta, eukaliptusz, kamilla, levendula, majoranna

Influenza esetén: borsmenta, ciprus, fokhagyma, eukaliptusz, izsóp, niaouli, rozmaring, teacserje

Köhögés esetén: borsmenta, ciprus, eukaliptusz, fenyő, kakukkfű, mirha, rozmaring, tömjén

Megfázás esetén: babér, bazsalikom, borsmenta, cajeput, eukaliptusz, kámfor, fokhagyma, levendula, izsóp, niaouli, rozmaring, teacserje

Depresszió ellen: bazsalikom, bergamott, geranium, ilang-ilang, jázmin, narancsvirág, rózsa, zsálya


Az illóolajak alkalmazásának tippjei:

 A választott illóolajat (olajokat) a fűtőtestre tett vizes tálkába csepegtetheted, összesen kb. 5-10 cseppet 1-2 dl vízhez.
Egyszerű megoldás, ha közvetlenül a fűtőtest fölötti függönyre cseppentesz néhány cseppet a célnak megfelelő, és számodra kellemes illatúnak tűnő illóolajból, így a függöny lengedezésével kellemesen eloszlik az illat a helyiségben.
Egy kimerítő nap végén a forró fürdőzéshez egy kis kanálnyi mézben, vagy tejben oldjunk fel a választott illóolajokból összesen 4-5 cseppet, és így keverjük a fürdővízhez.


Angyali energiákkal érkezik a szombati TELIHOLD - 2013.10.19. 01:38


Telihold idején erős, impulzív energiák és érzelmek vannak jelen az Életünkben.

A mostani Telihold egy varázslatos csillagállásban történik. … A Nap a tegnapi napon belépett a Szűz csillagkép Angyali részébe, így az Égi Világ a mindennapjainkban is egy csodás égi „szemüveget” ad számunkra arra, hogy meglássuk a helyzetünket, a lehetőségeinket. … A Telihold a nappal szemközt az égbolt másik oldaláról tekint a napra, a Halak csillagképből és mindezekhez hozzákapcsolódik a Jupiter is aki a két égitest energiáját itt a földi létben aktivizálja.

A mindennapokban ez a csillagállás olyan helyzeteket teremt, melyben megláthatjuk a lelkünk rejtett összefüggéseit, és hozza azokat a lehetőségeket, melyekben az igazságok felszínre kerülnek.

Az ég most kedvező lehetőséget ad arra is, hogy olyan hosszútávra szóló dolgokat indíthassunk el az Életünkben, melyek már egy előremutatóak és a magasabb égi minőséget hordozzák.
Forrás: Esztergomi Gréta

Október 19. szombat – 20. vasárnap – Megtorpanás, révületben –


Érdekes hétvége elé nézünk, mély érzelmekkel, élményekkel, és számíthatunk arra is, hogy amit elképzeltünk, nem azonnal fog megvalósulni. Most jól tesszük, ha bármilyen sürgető hatást félretéve, megállunk és lazítunk egy kicsit.
A Hold szombaton éjjel még a felfelé úszó hal alatt jár, így a lehúzó ösztönökből, a lelkünket fogva tartó kötelékekből való kiemelkedésről üzennek az álmaink. Ha jól végeztük feladatainkat, a hazatérés belső élménye az ajándék. A reggeli órákban a Hold elvonul az Al Rischa csillag, az összegzés csillaga alatt. Lelkünkben összegezhetjük az elmúlt élményeket, eseményeket, és ezt követően már az elindulás ideje jön, hiszen a Hold a Kos csillagkép alá ér, dél után már érinti annak első csillagait. A Zodiákus körön ugyanakkor, a Hold a Bika jegy alatt vándorol a hétvégén, kitűnő idő ez arra, hogy a kertben még el nem végzett őszi munkálatoknak is eleget tegyünk.
A Kos idején nagy erővel, hittel, elszántsággal indíthatunk el új dolgokat, vagy új életminőségeket, melyektől életünk és kapcsolataink jobbítását várjuk.
A Nap ugyanakkor utolsót int a Szűz jövőbe érkező részének keze által, melynek csillagait vasárnapról hétfőre virradóan fogja elhagyni, mivel időközben már az Angyal sejtelmes fényéhez érkezett. Tiszta, igaz, emberhez, sőt, angyali minőségekhez méltó cselekvésekre törekszünk már, ügyelve a belső rendre is.
A Vénusz ezen a hétvégén lép a Tejútra, melynek felemelő, beavató és gyógyító energiáival már elkezdett töltekezni. A Mars pedig szombattól az Oroszlán mellett a Szextáns csillagképet is birtokába veszi – ne csodálkozzunk, ha erőteljes élmények és nagy lendület vonz minket az asztrológia csillagbirodalmába! A Szextáns által a férfiak is még inkább érdeklődni kezdhetnek a magasabb világok útmutatása felé. Most mindannyian végtelen erőt és bátorságot fedezhetünk fel magunkban!
A Mars ugyanakkor szembenáll a Vízöntő alatt járó Neptunusszal, ez a fényszög vasárnap hajnalban, 3 óra tájban lesz egzakt. Álmaink üzeneteiben így hangsúlyosan megjelenik. Egyik oldalon az erkölcsi nemességre törekvő énünk, másikon a kísértések által csábítgatott, ködös részünk és a révült állapot jelenhet meg. Jöhetnek mélyre ható, erős élmények, amelyeket azonban, saját javunkra fordítva, a megtisztulásra és a Szeretet árasztásának érvényesülésére fordíthatunk.
Most érdemes leszámolni az illúziókkal, és nyíltan, egyenesen, őszintén bevallani érzéseinket, gondolatainkat, önmagunknak és társainknak is. Engedjük a tiszta érzéseket és művészi ihletet szabadon áramlani, az élményeket megélni!
Mindezek mellett a Merkúr is különleges helyzetbe kerül. Már érezhető a megtorpanása, ami vasárnap még tisztábban érzékelhető lesz, hiszen hétfőn délelőtt retrográd mozgást vesz fel, azaz a kozmikus rend szerint halad tovább. Elhagyva a karmikus körforgást, minden merkúri minőséget, tevékenységet illetően, most kiléphetünk az ördögi körből, és az égiek tiszta akaratának megfelelően „járhatjuk” utunkat. A Merkúr az információáramlás, a megértés és megértetés, a közlekedés, mozgás, gondolkodás, intellektuális és kommunikációs tevékenységeink jelölője. A legegyszerűbb dolgok megértését segítve, általa is kaphatunk beavatásokat, életünk működéséről. Ne csodálkozzunk hát, ha egy időre megáll a kommunikáció, legalábbis egy bizonyos szinten – ha nem működik a telefon, még mindig oda lehet állni a másik elé és a szemébe nézve el lehet mondani, amit szeretnénk. Többet is nyerünk vele!
A Merkúr fordulása igen érdekes: a Mérleg első felénél jár, a múlt igazságait megmérettető serpenyő felett. Még nem éri el a Mérleg közepét, a Zuben Elschamali csillagot, amely a tökéletes egyensúly szimbóluma! Hatókörét eléri már, de a teljes egyensúly, a szellemi balansz, még nem történhet meg – vajon miért? A Merkúr november 10-ig hátrál vissza az égbolton, egyenesen visszarohan az Angyal csillagai alá, és újrakezdve az Angyali Birodalmak megjárását, fog november 10-től ismét ide irányulni! A teljes egyensúlyhoz tehát még magasabb angyali tisztaságra, tiszta érzésekre, ezek szavakba öntésére, és még több angyali segítségre lesz most szükségünk!

2013. okt. 17.

Október 18. péntek – Az Igaz Útra lépés lehetősége –


A mai nap (különösen a nap második fele és a szombati nap első fele) az igaz és tiszta útra való fellépés lehetőségét adja. Megjelenhetnek ugyan a múlt kísértései, a sötét, hamis oldal hívó szavai, az eddig működtetett, előre már nem vivő minőségek (kezdve a lustaság, a megszokás, a bizalmatlanság felé való hajlamon át, egészen a törvénytelenségig, vagy ki mivel küzd éppen) – ám mindezeket éppen azért kaphatjuk most vissza, hogy lássuk, mivel is van dolgunk, és miken tudunk saját erőnkből felülemelkedni.
A Hold ma is a Halak csillagkép visszaúszó fonalánál halad, felette már az Androméda csillagai ragyognak. A magát önként feláldozó királylány ereje feléled a lelkekben is. A belső ösztönöket képesek vagyunk már feláldozni, magasabb célok érdekében.
A Nap már az Angyali Szűz csillagfényétől övezve halad, így magasabb minőségekre törekszünk minden cselekedetünkben. Ami nem az angyali tisztaságot képviseli, azt nem tűrjük magunk körül – ezt erősíti az Oroszlán testénél járó Mars is, királyi erényekkel, erkölcsi nemességgel ruházva fel szívünket.
A Merkúr az égi Mérleg alatt a múlt igazságainak gondolati-szellemi megmérettetését mutatja. Felette a Kígyó Feje segít, hogy lehúzó ösztöneinket tudatosítva, felismerve, szellemi erővel felemelkedjünk.
A Vénusz az érzelmi energiáink kézben tartását és a gyógyulást segítő Kígyótartó alatt halad, felette a Zuhanó Herkules jelképezi, hogy érzelmeink terén az egót építő, sötét erők már nem élik túl a változást – az érzelmek terén tapasztalhatjuk a már terméketlen minőségek elmúlását, hogy ami „örök” életű, az megszülethessen, tovább élhessen. Ha felfedezzük magunkban, mivel mérgezzük saját boldogságunkat, ideje búcsút inteni annak.
A Nap, a Hold és a Jupiter most háromszöget alkot, melynek csúcsán az igazságot és bölcsességet jelképező Jupiter áll, az Ikrek Napkapujában. Bármilyen feladattal állunk szemben, a megoldást az igazság, a múltban gyökerező tanítások és lelki bölcsességek, a különbözőségek magasabb szintú átlátása jelenti.
Ideje leszámolni a hamissággal, feloldva a múlt kötéseit, új utat kezdve, világos döntéseket hozva, igaz és tiszta útra lépni!

2013. okt. 16.

Október 17. csütörtök – Új dimenziók kapujában –


A Hold a mai napon a Halak csillagkép és a Pegazus alatt, a visszaúszó hal fonalánál, a Zodiákus körön pedig a Kos jegyében jár. Délután a regeneráló Plútóval alkot fényszöget, az esti órákban pedig együttáll az Uránusszal. Ma különösen érdemes odafigyelni a hirtelen érkező sugallatokra, a bevillanó gondolatokra, ötletekre. Bármilyen formában jelenik meg bennünk az elszakadás igénye vagy lehetősége, biztosak lehetünk benne, hogy új kapukat nyit meg, ha engedünk a tisztító folyamatoknak. 
A Nap ma elhalad a Szűz legfényesebb csillaga, a Spica (Kalász) csillag alatt, amely a fényaratás szimbóluma, és az Angyali Szűz kezdete is. Dimenziókapu, amely új világok kapuját nyitja meg előttünk. Fényt, világosságot hoz, a tiszta rálátás és szeretet erejével segít át a kapun. Az angyalok birodalma mostantól a Napon keresztül nyílik meg számunkra. A külső rendet követően eljön az ideje a szemmel nem látható, belső világok rendezésének is.
A Merkúr továbbra is a Mérlegben járva, az égi igazságok megértését segíti, beavatást hozva a múlt titkaiba. Emberi kapcsolatainkban mindig a Szeretet a legfőbb mérce, ezt egyre inkább megérthetjük.
A Vénusz még az Antares hatókörében jár, a Skorpió és a Kígyótartó misztikus átfedésénél, a női gyógyító varázserőt és az érzelmi kapcsolódások gyógyulását, átalakítását segíti.
A Jupiter az Ikrek csillagkép fejéhez, és annak legfényesebb csillagához, a Castorhoz közelít. Egyre jobban megérthetjük a kettősségeket, a jó és a rossz harcát, amelyben ideje a választott oldalra állnunk. A kettősség ismerete a hétköznapi életünkben is egyre mélyülő bölcsességet biztosít. Túl a különbözőségeken, a hit, a bizalom, az igaz és tiszta szeretet kapcsol össze mind-egy-ő-nket.