Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2013

Hiteles kapcsolatban önmagammal és másokkal

Kép
Egy kedves, világjobbító szándékú ismerősöm kérdezte tőlem a minap:  Ha lenne egy olyan szócsöved, amibe ha bele kiabálsz, azt az egész világ hallaná, mit üzennél nekik? Az én válaszom ez: Biztosan kikerülsz nem kívánatos dolgaid ismétlődő körforgásából,  és Neked Valóra alakítod világodat, ha ezt a két dolgot megváltoztatod: 1. Személyes döntéseidet így hozd: Dolgaidat Neked Hiteles Kapcsolatban intézd! Először a legfontosabbakat (étel, gyógyítás, párkapcsolat, iskola, munkahely), aztán mindet.  Erről itt egy videó:  Hiteles Kapcsolatban  . 2. Közös döntéseket Allokratikusan képezz! Tanuld meg, és tanítsd meg erre közösségeidet!  Ezzel elegánsan kisétálsz a demokrácia-átverés csapdájából.  Erről itt egy videó:  4D KözGazdagság  . És ugyan, olyan szócsövem nincs, amit mindenki meghallana, de a 4D SzabadEgyetemen ( www.4dzona.hu ) ezeket gördülékenyem megtanulhatod, ha ez fontos lett Neked.   Olvasd el a honlapon írtakat és nézz körül a Youtube

Az igazi érték mi számodra?

Kép
Nézd meg ezt a filmet és gondolkozz el mi az igazi érték számodra és mi mindent adsz fel külsőségekért, igazából valódi értéket nélkülöző dolgokért...

Négy evolúciós elv és hét karmikus főbűn

Kép
2013-a Földön maradóknak négy evolúciós alapelvet kell megérteniük és magukévá tenniük: - A földi ember létének célja a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális fejlődés - Minden emberi lény magában hordozza a fényből és szeretetből álló Isteni Lényeget, amelynek alaptermészete a jóság - A szabad akarat abszolút érvényű, univerzális joga mindenkinek, ám a tökéletesedés lehetőség abban rejlik, hogy saját szabad akaratunkat hittel és bizalommal alárendeljük az isteni akartnak.  - Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a Magasabb Én szükségleteit. A mai időkben közvetve vagy közvetlenül minden emberi lény szembesül ezzel a négy alapelvvel. Az erre vonatkozó planetáris törvény értelmében minden nagyobb időciklus lezárulását megelőzően - mint a jelenlegi is - minden egyes emberi lényt emlékeztetni kell erre a négy alapelvre, amelyeket magáévá kell tennie. Lesznek, akik ehhez könyvekből kapják meg

A Jólét-Tudatosság kifejlesztésének első lépése

Kép
A videó sorozatban Randy Gage a Jólét 7 Törvényéről beszél, ezek a Törvények a következők: 1.) A VÁKUUM TÖRVÉNYE 2.) A KERINGÉS TÖRVÉNYE 3.) A VIZUALIZÁCIÓ TÖRVÉNYE 4.) A KREATIVITÁS TÖRVÉNYE 5.) AZ ADÁS-KAPÁS TÖRVÉNYE 6.) A TIZEDFIZETÉS TÖRVÉNYE 7.) A MEGBOCSÁTÁS TÖRVÉNYE

Október 30. - November 03. - A karmikus körbe húzó sebek kivágása –

Kép
Fogadd nyitottan, ami hirtelen beüt és odavág, uralva ösztöneidet, mert ha felülemelkedsz a "szegény én" kísértésén, és tudatára ébredsz Fényednek, akkor rájössz arra, hogy ÉRTED TÖRTÉNIK! Ne a boldogtalanságod sirasd, hanem lásd, hogy a boldogság esélye jött el! Talán éppen az hoz megkönnyebbülést, amit eddig elnyomtál. Nézz vissza a múltba és tanulj belőle - nem a másikra hárítva, hogy bántott, hanem magadban megtalálva azt, amivel mindezt előidézted! Lásd, hogy olyan dolgokhoz ragaszkodtál ami nem a tied, és lásd, hogy ami most megérint, az az igaz utadra akar terelni! Ne engedd visszahúzni magad az ördögi körbe, nézz fel és vedd kezedbe a sorsod! Mert ura vagy már rég, és az erő, ami benned él, ezerszer nagyobb, mint eddig hitted!

Október 31. csütörtök - Erő és Hatalom - ...de önmagunk felett.

Kép
Olyan radikális, erőteljes élményekkel gazdagodunk most, amelyek megkívánják az önuralmat és az elménk feletti hatalmat. Az indulatoknak érdemes megfelelő levezetést találni, a másik ember támadása helyett ön-magunkban takarítgatni, a mélységekből pedig a radikális tisztázás és megértés által kiemelkedni! Jó reggelt kívánnak égi testvéreink, és kíméletlenül elénk teszik mindazt, ami áttörést hoz az eddigi sivár, unalmas, szerencsétlen, alig vegetáló életekbe! A mai napon ne csodálkozzunk, ha a plafonig pörgetnek fel az események, esetleg szélsőséges, de mindenképpen feltüzelő helyzetekkel találkozunk! Amellett, hogy elsején újra egzakt az Uránusz és a Plútó teremtő fényszöge (radikális letisztulás, levágás általi újjászületés), az Oroszlán csillagkép alatt járó Mars is bekapcsolódik most a folyamatba, és ma kora délben, emelkedésre és átalakításra inspiráló fényszöggel egészíti ki őket egy nagy háromszöggé. A Mars által az önuralom erényét kapjuk, az Uránusz által a karma

Október 30. szerda – Sebszakadás, örömkönnyekkel –

Kép
Most múlik pontosan... no de mi is? A múlt sebeinek felszakadása és az elmúlás jelenik meg a mai napon, és mielőtt megrettennénk e szavaktól, szélesítsük kicsit a lehetőségeket, és jöjjünk rá, hogy mindez lehet örömteli, vidám és felszabadító is! Ma összeérnek és leszűrhetővé válnak az utóbbi idők tapasztalatai. Meglehet, már csak egy icipicit kell hozzáadnunk eddigi munkáinkhoz, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek. Támogatást kaphatunk a gyakorlatban és égi segítőinktől is. A Hold ma az Oroszlán csillagkép alatt jár (a rendszerező, rendrakás idejét jelző Szűz jegyében, így ideje az aprólékos, és papírmunkáknak, a külső-belső rendezkedésnek, javításoknak is). Késő estére eléri az Oroszlán nemző részét és Denebola csillagát, így termékeny energiáink fokozódnak, majd ezt követően már a Szűz csillagai alá ér az Éj Királynője. Különleges helyzetbe kerül a Vénusz – a kora délelőtti órákban már eléri a Skorpió fullánkját, 10 óra tájban a Lesath, éjfél után a Shaula csillaggal ál

Október 29. kedd –

Kép
"Úgy élünk, mintha a kényelem és a luxus lenne a legtöbb, amit elérhetünk, ugyanakkor ahhoz, hogy valóban boldogok legyünk, csak arra van szükségünk, hogy valamiért lelkesedhessünk." (Charles Kingsley)  Október 29. kedd – A mai nap lelkesülést, feloldódásra és kiegészülésre való vágyakozást, a vonzalmak erősödést is elhozhatja. A múltból visszatérő helyzetek, személyek hatással lehetnek a mélyebb ösztönvilágunkra, melyet az Oroszlán erejével képesek vagyunk uralni, de fontos, hogy ne essünk át a másik oldalra, az elfojtásba. Az érzések tiszta áramlásának érdemes szabad utat hagyni, és ebben is megtalálni a tanító üzenetet.

Október 29. kedd – Szeretetünnep - Lelkierő a merüléshez –

Kép
Ha az utóbbi időszak érzelmi beavatásaiban megtaláltuk önmagunkat és megértettük a lényegi működéseket, most szinte ajándékként élhetjük meg az érzelmek áramlását. Ha viszont még nem vagyunk kinn a mély vízből, akkor is könnyebbülés jöhet, amennyiben a Szeretetet tesszük mindenek elé, a legelső helyre! A Hold ma a Szűz jegyben és az Oroszlán csillagképben halad, annak mellkasát, teste első felét érinti, így ösztöneink, érzelmi életünk uralása időszerű. A hajnali órákban halad el a Regulus csillag alatt, amely az Oroszlán szíve, és a Feltétlen Szeretet sugárzását jeleníti meg! Álmaink során érezhetővé válik, ki az, aki igaz, önzetlen szeretetettel táplálja, (szer)eteti lelkünket, vagy ki és mi az, akit, vagy amit mi magunk szeretünk? Nem csak személy lehet, szer-elemmel viseltethetünk egy tevékenység, vagy bármely más dolog iránt is – maga az élet szeretete is megjelenhet. Mindenesetre most a Szeretet feltétlensége a hangsúlyos, és álmaink során végbemenő élmények, a kapott üze

Október 28. hétfő – A rálátó megkönnyebbülés ideje –

Kép
A mai napon az érzelmek tiszta, szabad áramlása lehet tapasztalható, illetve az érzelmi szabadság felé emelkedhetünk. Ha eddig valami nyomasztotta, fájdította, terhelte a szívünket, most oly mértékben változhatnak és alakulhatnak át gondolataink, hogy ez által a szívbéli fájdalom is örömmé változhat – hiszen amit érzünk, az annak függvénye, hogyan gondolkodunk! Egy belső letisztulás, egy eszme átalakulása, egy mély belső megértés pedig az érzelmeinket is mélyítheti, vagy megváltoztathatja. A Nap továbbra is az Angyal csillagainak fénye alatt halad, így folyamatosan jelen vannak angyali segítőink, akik a látható világ mögött érzékelhető láthatatlanra is felnyitják szemünket. Az angyalokkal való aktív foglalkozás ideje is van most. A Hold ma az Oroszlán feje alatt halad, így ráláthatunk a lelki, érzelmi, családi működésekre, és a jelen helyzetek eredetére, gyökerére is. Tanuljunk a múltból, magunkba nézzünk és ne hárítsunk semmit a másikra! Kedden este a Merkúr és a Szaturnu

Október 25. péntek – Az igazság és a tiszta érzelmek felkutatása –

Kép
A mai napon érezhetővé, érzékelhetővé válik az igazság, legyen szó az élet bármely területéről. Ez a nap hozhat megkönnyebbülést, elfogadást és megbocsátást, és ma érdemes a számunkra fontos beszélgetéseket is megejteni. A Hold ma a múlt és az eredet titkait kutató Rák jegyében jár, erős érzelmi töltéssel, és az otthon, a család is hangsúlyos szerepet kap. Otthon lehet a Belső Templom is, így ma különös jelentőséggel bírnak a lelki élményeink – figyeljünk arra, hol, milyen helyzetben érzi jól magát, és varázsolódik el a szívünk? Hol és miben érzi otthon magát a lelkünk? A Rák jegy, egyben az Ikrek csillagkép alatt járó Hold ma együttáll a Lilith-tel (délután), majd a Jupiterrel (késő este), és e hármas kapcsolódás a felemelkedés és tűz aspektusában (trigonban) áll a Skorpió alatt járó Szaturnusszal (reggel), és Merkúrral (délután). Álmaink idején, és a hajnali – kora reggeli órákban, egy emelő erő segít áttörni falainkat, ráébredni a valódi értékekre és a valóban életképes

Október 24. csütörtök – Titkos lelki felfedezőutak –

Kép
Az égi princípiumok közül leggyorsabban haladó Hold, mostanában több különleges fényszögkapcsolat beteljesedését hozza el. A mai napon az Ikrekből már a Rák Zoidákus jegyébe lépve, egy nagy, átfutó Víz-háromszöget hoz létre, a Nappal és a Neptunusszal (e két utóbbi égitest fény felé emelő erejének csúcspontja pénteken, kicsivel éjfél előtt lesz). Az érzések, érzelmek, ösztönök és intuíció felerősödése tapasztalható a mai napon. A Víz életet ad, információt továbbít és átalakít, élővé tudja tennni az anyagot, miként a szív szeretet-dobbanása élővé teszi az embert. Társaink felé most mély együttérzéssel fordulhatunk, és mélyebben átélhetjük mások érzéseit, helyzetét. Személyes fejlődésünkben érdemes végiggondolni, hogy miből alakult, honnan ered a jelenlegi helyzetünk, és feladatunk? Miben, hol, kivel érzi magát otthon a lelkünk? Mit jelent számomra a Belső Templom? Mi van jelenleg a helyzet mögött, mi rejlik a háttérben? S végül, hogy mi oldja, szabadítja fel ezt a helyzetet

A nyitott elme 8 előnye, és hogyan érhető el?

Kép
Ha azt mondom, hogy 5 ezer forintot vettem el egy pénztárgépből egy helyi üzletben, mit gondolsz? Úgy tekintesz rám, mint aki lopott? Talán dühös vagy, mert te minden nap dolgozni jársz, és itt vagyok én, aki a könnyebb utat választja, hogy elveszi más pénzét? Vagy talán megkönyörülsz rajtam, mert az életem szörnyű lehet, ha szükségem van a lopásra? Nos, mi van, ha azt mondom, hogy azért vettem el a pénzt, mert az enyém a bolt, és azt a helyi árvaháznak adományoztam? Ez megváltoztatja a benyomásodat rólam? Amikor zárt elmével rendelkezel, könnyű beleszaladni bizonyos következtetésekbe. Elmarasztaló ítéletet hozol, mert azt hiszed, hogy csak egy válasz, vagy egy megoldás van bármilyen adott helyzetben. Veszed az első dolgot ami eszedbe jut, és azt tényként kezeled. Néha azonban tévedsz. Amikor ez történik, az árthat a kapcsolatoknak, negatív hatással lehet az egészségre, és minden bizonnyal változást is hozhat abban, hogyan lásd pozitívan a világot. Másré

8 módszer a Föld frekvenciájához történő kapcsolódásra és a leföldelésre

Kép
"A teljes biológiai rendszerünk, az agy és a Föld maga ugyanazon a frekvencián működik." - Nikola Tesla A leföldelés kifejezés a Földhöz kapcsolódást jelenti, és az egyik olyan dolog, mely átível számos különböző kultúrán, hagyományon és spirituális gyakorlaton. Miközben ez együtt jár az egyensúly, a kapcsolódás, az összpontosultság, az elmerülés és az áramlás érzésével, nézzük meg a nagyobb hatásait, hogy mi is történik minden alkalommal, amikor kimegyünk a természetbe és kikapcsolódunk. Bolygónk minden faját a Föld és a kozmosz erőinek jelenléte alakítja, és mint ilyen, ez a kapcsolat mélyen elválaszthatatlan a jólét állapotának fenntartásához. A Föld szerves és szervetlen rendszerként folyamatosan a nagyon rendezett és összefüggő elektromágneses mezejében fürdet minden életet a bolygón. Egy szervezet természetes hajlama, hogy összekapcsolódik a Föld energiamezőjével, és egy kölcsönös együttműködés és összhang alakul ki a külső környezettel, megtalálva hiányp

Biofotonok: az emberi test bocsátja ki, kommunikál vele és fényből van

Kép
A tudomány egyre inkább egyetért a költészettel a közvetlen emberi tapasztalatok terén: már többek vagyunk, mint azok az atomok és molekulák, melyek a testünket alkotják, most már fénylények is vagyunk. Az emberi test által kibocsátott biofotonok, melyeket a lelki szándék szabadíthat fel, megváltoztathatja az alapvető folyamatokat a sejtek közötti kommunikációban és a DNS-ben. Semmi sem bámulatosabb a nagyon valószínűtlen ténynél, mint hogy létezünk. Gyakran figyelmen kívül hagyjuk ezt a tényt, mit sem törődve a valósággal, tehát ahelyett, hogy nem kellene lennie semminek, nem tudjuk miért is létezik az univerzum (ezzel szívbemarkolóan tisztában van rajtunk keresztül), és miért nem egy önmagában teljesen öntudatlan üresség? Úgy vélik, hogy fény, levegő, víz, a földkéreg alapvető ásványi anyagai, és legalább 3 milliárd évnyi információ található a diploid zigóta sejt sejtmagjában, melyből az emberi test kialakul, és ebben a testben képes a lélek arra, hogy legalább megpró

Október 23. szerda – Tejút-beavatások, felemelő érzelmek –

Kép
Az érzések, az érzelmek áradása van jelen ezekben a napokban, amelyet ez a békés szerdai nap csak megerősít. A Tejúton járó Hold és Vénusz, a Nap átlépése a Skorpió jegyébe, mind a látható külsőségeken túli, belső, érzelmi-lelki tartalom felé terelik szívünket. A forradalom és áldozatainak ünnepe, a felszabadulás és áldozathozatal minőségével évről évre gyűrűzik tovább, és ma is érezhető, az egyéni sorsokban, és nagyobb ívekben is. A Hold ma az Ikrek zodiákus jegyében jár, és a Tejútra lép, a Nimród csillagkép alatt. Álmaink üzenetében is megjelenhet, hogy együttáll Nimród Eridanus folyóra lépő lábával, melyet a Rigel csillag jelöl, és a spirituális útra lépést, a próbák és változások útjának kezdetét jelenti. 11 óra környékén elhalad Nimród első vállánál, a Bellatrix csillag alatt, amely a harcosnő erejét képviseli, és a megtartás felvállalását. Nimród övét pedig 13 és 18:30 között érinti a Hold, ez már a tökéletes egyensúly ideje, amikor egyszerre tudunk jelen lenni a fe

A gondolatod eredménye

"Ne feledd: ha megtanulod a játékszabályokat - hogy a gondolat eredménye vagy, és ez a törvény az Univerzumodban - csak annyit kell tenned, hogy elgondolod, milyen akarsz lenni, és olyan leszel. Amint ezt megtanulod, képes leszel rá, hogy megtervezd a testedet, a korodat, elrendezz mindent magad körül, mert magadat motiválod, magadat erősíted és magadat alkotod meg." (Plejádiak tanításai)

Október 22. kedd – Vizsgaidőszak, gyógyulással –

Kép
Ezen a héten levizsgáztatnak az égiek mindabból, amit eddig megtanultunk, különösen az érzelmek és lelkiség területén. Ha valóban működtetjük is a megszerzett tudást, szép eredményekre, nagyszerű jutalmakra számíthatunk – ha van még mit tanulni, ezzel is szembesülhetünk, de akkor sincs miért aggódni, majd futunk még pár karmikus kört. A Tejúton járó nyilas Vénusz által (amely most tanító aspektusban áll a Lilith-Jupiter együttállással) a hölgyek, és az érzékeny-érzelmesebb lelkű férfiak is, remélhetőleg eljutottak már oda, hogy tisztában vannak saját értékeikkel és fel is vállalják azokat. A bátor és egyértelmű önfelvállalás, akkor is érdembeli megéléseket és eredményeket hoz, ha másoktól ellenkezés, megvetés, vagy nemtörődömség tapasztalható. Érdemes figyelmet fordítani az érzelmi tanításokra, és arra, hogy igaz, tiszta utat járjunk érzelmi életünkben – az igazságból és őszinteségből való megmérettetések most fontos szerepet kapnak! Az igazság márpedig a szívben lakozik, és a