James Redfield - Mennyei Próféciák - A döntés órája

Összegezve az eddigieket:

* Az Első Összefüggés; a Fenntartható Szinkronisztikus Áramlat visz tovább bennünket.

* A Második Összefüggés akkor működik, amikor rátalálunk a magasabb rendű igazságra, amikor teljesen őszinte a másokkal való érintkezésünk, még a kellemetlen helyzetekben is.

* A Harmadik Összefüggés egy tágabb betekintést enged abba, mi történik, amikor tartjuk magunkat a teljes őszinteséghez. Megmutatja, ha őszintén viselkedünk, akkor összhangba kerülünk az Igazság Törvényével és képesek leszünk az Áramlást támogató más Törvények, a Kapcsolat, a Karma és a Szolgálat törvényének megértésére.

* A Negyedik Összefüggés megmutatta milyen tétje van keresésünknek, hogy elérjük ezt a mélyebb Spirituális Kapcsolatot. Azok, akik beleragadtak a világi rögeszmékbe, a hazugság egy sokkal megosztottabb rendszerét építik fel, egyre szélsőségesebbekké válnak egymás elembertelenítésében, veszélyeztetve mindent.

* Az Ötödik és Hatodik Összefüggés betekintést engedett, milyen mély lehet Kapcsolatunk az Istenivel, ahol Szeretetet találunk és ami a legfontosabb, oltalmat, illetve Küldetéstudatot. Itt és most, rá kell jönnünk, hogyan érjük el a „Felemelkedést a Felsőbb Hatalomhoz", illetve hogyan hozzunk létre „Példa Egyezségeket", amelyek feltételezhetően elérnek azokhoz, akik félelemben élnek.
* A Hetedik Összefüggés megmutatta, hogyan fokozzuk még inkább a Szinkronicitást, az által, hogy követjük az útmutatást, amikor ráhangolódott állapotban vagyunk. Ez a Tudatosság, amely saját magára épül.  A régi Prófécia Nyolcadik Felismerése megjósolta, hogy megtanuljuk a beszélgetések során lelkesíteni egymást, azáltal, hogy magasabb rendű énjükkel, vagy Lelkükkel szándékozunk kapcsolatba lépni és felemelni azt. 

* A Nyolcadik Összefüggés elmagyarázza, hogyan juthatunk el az elmék egyesítéséhez. Azt mondja, hogy kezdeményezhetjük az egyesülést, az egységre való törekvés, úgy nevezett „Egység Szándék" alkalmazásával.

Ez többet jelent, sokkal többet, mint pusztán az eszme, amit több vallásos hagyomány hangoztat, tudniillik, hogy mindannyian egyek vagyunk. Körülír egy teljesen új módot, ahogy az emberek viszonyulhatnak egymáshoz, melyek hatásosságát mindenki azonnal bebizonyíthatja magának. A viszonyulás új módjának megértésére a legjobb példa az a jelenség, amikor emberek egymás mondatait, illetve gondolatait továbbviszik és befejezik. Míg ez a képesség általános és gyakori, azt könnyedebben elő lehet idézni, akár idegenek között is, az „Egység Elv" gyakorlásával. Ez az elv minden emberi párbeszédnek részévé válik, ahol megtalálható magasabb rendű énünk egyesítésének szándéka. A Dokumentum tisztázza, hogy az összekapcsolódás nem az egóké, hanem a felsőbb éneké, amelyek Istenhez kapcsolódnak. Amikor két ember ily módon egyesül, mindketten nagyobbnak, többnek érzik magukat, mert nem csak saját magasabb énjükhöz, de mások magasabb tudatosságához is hozzáférésük van. A háló hatása a fokozottabb tisztánlátás és a vezetettség, az útmutatás érzése minden területen.

Ahhoz, hogy elméink teljes mértékben egyesüljenek, akarnunk kell az Egységet, de ezen kívül még vissza kell térnünk a szeretet állapotába, amely teljesen túllép a szexualitáson. Ezt az állapotot a Dokumentum Agape-nak hívja.
Az ilyen fajta Szeretetben összpontosulva, az Egységre vagy a Tudatos Társalgásra való törekvésnél is nagyobb mértékben, a kölcsönhatásban résztvevők felemelkednek magasabb Lélekbölcsességükhöz. Ráadásul ez a felemelkedés megsokszorozódott, amikor csoportban gyakorolták. A kereszténység és a keleti vallások hangsúlyozzák leginkább a kapcsolatnak ezt a szintjét.

A Dokumentum azt mondja, ha több szépséget veszünk észre és látunk meg, az közelebb visz a Mennyországban létező Tudatossághoz. Ott az emberek tudják, hogyan alkalmazzák az Agapé erejét mindenkinél, különösen azok esetében, akik rabjai valamilyen ideológiának. Azt mondja, hogy a félelemben és haragban élők eléréséhez úgy kell cselekednünk, ahogy azt ők a Túlvilágon teszik.

* A Kilencedik Összefüggés egy fontos lépés közelebb kerülni a tudatosság égi szintjéhez. Ez a kulcsa, hogy elérjük a félelemben és haragban élőket. Képesnek kell lennünk felemelni őket ebbe az állapotba. Az Agapét könnyű átélni azok iránt, akik szeretettel fordulnak feléd. Sokkal nehezebb azok felé érezni, akik ideológiailag inkább szemben állnak. Az egyetlen út hogy mindenkihez elérjünk, a tudatosságnak a Túlvilágihoz közelebb lévő, emelkedett szintjéről ered.

A következő lépés a szent természetre való ráhangolódásra, érzékelésünk megnyitása, élesítése, és a lélekvilághoz való közeledés. Ha alaposan figyelünk, a Hegy megmutatja nekünk az Utat. Ezt a képességet régóta hangsúlyozzák a természeti népek.

Minden, ami érzékelési mezőnkbe kerül több, mint egy külső megjelenés; annak egy érzelmi azonossága is van – amit a Kilencedik Összefüggés úgy nevez: „Azonosságérzés". Ez az emberekre is igaz. Minden személynek van egy identitás tudata, Személyiségtudata, amelyet érzelmileg észlelhetünk. Ahhoz, hogy megőrizzük a világ fokozott érzékelésének képességét, az embernek csak akarnia kell a ráhangolódást, az Agapé állapotára, a szépség egy új szintjére és gyakorolni, hogy mindent egy egyszerű fókuszon keresztül lásson. A Hegy ki fog világosodni.

A Dokumentum azt mondja, hogy a Túlvilágiakkal való párbeszédhez és minden őket érintő nézeteltérés és elintézetlen ügy tisztázásához csak annyit kell tennünk, több energiánkat fektetjük arra, hogy ráhangolódjunk a velük való párbeszédre. Ezt sohasem késő megtenni. Olyan sok dolog van, amit el akarnak még nekünk mondani.

* A Tizedik Összefüggés megállapítja, hogy egy magasabb tudatosság, egy magasabb tudat mindig felemelő hatással bír és magasabb szintre emel egy alacsonyabb tudatosságú személyt. Annak érzékeléséről van szó, hogy a túlvilág itt van körülöttünk. Szeretteinkkel mindent tisztázhatunk és megoldhatunk, megkaphatjuk azt a tudást, aminek ők birtokában vannak. A kulcs, hogy tegyük, amit ők tesznek: használjuk befolyásukat és a Kapcsolódás Törvényét, hogy mindenkit felemeljünk egy közös összekapcsolódott tudatosságba, Tudathálóba. Ez az Egység, a Szövetség egy más szintje. A Természeti népek (hagyományai) mindig is erre az Összefüggésre fektették leginkább a hangsúlyt, bár a Keresztény misztikusok és a Kabbala szellemében íródott egyes zsidó írások szintén említik a Túlvilágiakkal való kapcsolatot. A Tizenegyedik Felismerés megjósolta, hogy felelevenedik és megvalósul a szándékmező és az ima alkalmazása, illetve megtanuljuk a titkait annak, hogyan használjuk ezt az erőt.

* A Tizenegyedik Összefüggés a másokra való hatást, Befolyást részletezi. A Kapcsolat Törvénye miatt, minden, amit hiszünk, gondolunk, ami mellett kiállunk – jellemünk, illetve személyiségünk – egy olyan hatómezőt áraszt szét, amely mindenkire befolyással van, akivel kapcsolatba kerülünk, akikkel kölcsönhatásban vagyunk. Ez a mező magával ragad és bevonz másokat a mi tudatossági szintünkre, illetve viselkedésmintánk követésére hangol, legyen az jó, vagy kellemetlen, akár könnyebbé, akár nehezebbé teszi, hogy egységben, összhangban maradjunk. Ugyanakkor az egyes személyek hatása teljes mértékben összekeveredik mindenki más hatómezejével, és egyidejűleg segít, hogy együttesen beállítsuk az egész emberiség számára a tudatosság egy energiaszintjét.

Az első, amit tennünk kell, hogy mindig jusson eszünkbe és tartsuk észben, hogy minden egyes gondolat és tett hatása visszahat ránk, illetve rajtunk túl messzire szétterjed. Ha sok ember jár sikertelenül az energia összhang fenntartásában, akkor a világ még inkább a félelem és harag irányába csúszhat.

A Dokumentum azt írja, hogy a befolyás, azaz a Hatómező növelésének érdekében vissza kell térnünk a Hegyhez. Végül, megértjük a szándékmező és az ima erejét. Ez több mint egy egyszerű ima; ez a megtapasztalás egy magasabb szintjét kutatja.

A megoldás minden korban ugyanaz. A politikában egy felvilágosult, őszinte párbeszédre nyitott, az igazsággal összhangban lévő középpontnak kell kiemelkednie, hogy véget vessen a szavazók leplezetlen, nyilvánvaló manipulálásának és a korrupciónak. A jobb- és a baloldaliak részéről egyaránt.

A vallás területén, egy hasonlóan szavahihető csoportnak kell központi szerepet játszania, amely a vallások toleráns központjainak képviselőiből állnak össze. Többé már nem próbálja meg egy hagyomány, illetve vallás ráerőltetni tanait másokra, vagy azt állítani, hogy az ő útjuk az egyetlen út Istenhez, az isteni Kapcsolathoz. Valamennyi vallás kezdi azokat a szempontjait hangsúlyozni, amelyek összhangban vannak ezzel a Kapcsolattal, így a vallások közelednek egymáshoz és az igazsághoz.

A Tizenegyedik Összefüggés végső eleme akkor válik valóra, amikor az Egységben lévő emberek mindenhol, a különböző vallásokban és a különböző kultúrákban tudatosan kezdenek ráhangolódni egymásra. Tudatosan összekapcsolódni az Agapéban, nem csak azokkal, akikkel egymás szemébe tudunk nézni, hanem mindenkivel a világon. Ez úgy érjük el, hogy ezt a kapcsolatot elképzeljük és egészében magunk előtt látjuk. A Dokumentum azt mondja, amikor ez a Kapcsolat létrejött, az érintett személyek természetes hatása, befolyása sokszorosára erősödik. Erősítenünk kell az Agapét egymással és a Nagy Szellemmel. Az Agapét nagyobb csoportok felé úgy lehetséges kivetíteni, ha az összes vallásban mindenkivel aki őszintén keresi a spirituális kapcsolatot feltételezzük az Egységet. A Kereszténység határozottan hangsúlyozza a közös imák erejét. Az imának a Kereszténység és az Iszlám általi nyomatékosítása leginkább a közösség szándékának valóságát tükrözte. 

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Hiteles kapcsolatban önmagammal és másokkal

Frekvenciák