Október 24. csütörtök – Titkos lelki felfedezőutak –


Az égi princípiumok közül leggyorsabban haladó Hold, mostanában több különleges fényszögkapcsolat beteljesedését hozza el. A mai napon az Ikrekből már a Rák Zoidákus jegyébe lépve, egy nagy, átfutó Víz-háromszöget hoz létre, a Nappal és a Neptunusszal (e két utóbbi égitest fény felé emelő erejének csúcspontja pénteken, kicsivel éjfél előtt lesz).
Az érzések, érzelmek, ösztönök és intuíció felerősödése tapasztalható a mai napon. A Víz életet ad, információt továbbít és átalakít, élővé tudja tennni az anyagot, miként a szív szeretet-dobbanása élővé teszi az embert. Társaink felé most mély együttérzéssel fordulhatunk, és mélyebben átélhetjük mások érzéseit, helyzetét.
Személyes fejlődésünkben érdemes végiggondolni, hogy miből alakult, honnan ered a jelenlegi helyzetünk, és feladatunk? Miben, hol, kivel érzi magát otthon a lelkünk? Mit jelent számomra a Belső Templom? Mi van jelenleg a helyzet mögött, mi rejlik a háttérben? S végül, hogy mi oldja, szabadítja fel ezt a helyzetet és a lelkünket? Mivel, kivel, hogyan alkotunk teljes egészet? Hogyan teremthetünk egységet?
Este 20 óra környékén éri el csúcspontját egy mély, belső folyamat, amely során érdemes végiggondolni, honnan jöttem – merre tartok? Az életünk, otthonunk, családi kapcsolataink alapvető rendezéséhez óriási erőt, energiát kapunk a Mars által, amely a rendrakó, aktívan munkálkodó Szűz jegyében jár, szellemi szinten pedig az Oroszlán emberi méltóságát és erényét hordozza. Célként a függések elengedése, a mély, tiszta és önzetlen szeretet árasztása jelenik meg!
A Hold ma reggel már az Ikrek csillagképet elérve, annak Tejúton elhelyezkedő lábainál halad, de csak 11 óra után hagyja el a beavató Nimród csillagait. Így a mai napon az elengedésből létrejövő továbblépés, a magasabb minőségek felé való elindulás is megjelenik.
A Nap tovább halad az Angyali Szűz csillagai, a Merkúr pedig a Mérleg csillagai alatt. Mindketten sugallják, hogy a valódi értékek, az igazságok, nem kívül láthatók, hanem a szemünket lehunyva, a szívben, az érzéseinkben találjuk azokat. A Vénusz az érzelmi kapcsolatainkat gyógyító és emelő erők körében, a Tejúton, lassan közelít már a Skorpió méregfullánkja felé, így egyre inkább érezhetővé válik, mivel is mérgeztük eddig érzelmeinket, mi tartott vissza a harmónia megélésétől.
A késő esti órákban, 23 óráig a külső és belső rendrakás a hangsúlyos, méghozzá az igazságok tisztázása által. Sokat segít, ha nyitottak vagyunk új és más nézetekre. Ezt követően már az örömök felszabadult megélése, illetve ennek érdekében történő változások kapnak szerepet.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Hiteles kapcsolatban önmagammal és másokkal

Frekvenciák