Teljességre való törekvés


"A Szaturnusz is hordozza a teljességre törekvést. Tetteink, alkotásaink, teremtményeink életképességét vizsgáljuk meg általa. Az életképtelen kreációkat, a fejlődés szolgálatába nem állítható dolgokat már nem tűri el! Ekkor már nem lehet az életünkben, úgymond "megúszásra játszani", hanem sorsunkat felvállalva kell megélni saját történeteinket, mert csak így lehet igazán előre haladni! A Nap kiegészítő princípiumaként mutatja meg, hogy az anyag "legkisebb eleme" - a FÉNY! ...

A Szaturnusz magas analógiaszinten a teremtés fényerejét menti át a sötétség korán át, a jövő idejébe."
(Paksi Zoltán)

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Hiteles kapcsolatban önmagammal és másokkal

Frekvenciák