Négy evolúciós elv és hét karmikus főbűn


2013-a Földön maradóknak négy evolúciós alapelvet kell megérteniük és magukévá tenniük:

- A földi ember létének célja a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális fejlődés

- Minden emberi lény magában hordozza a fényből és szeretetből álló Isteni Lényeget, amelynek alaptermészete a jóság

- A szabad akarat abszolút érvényű, univerzális joga mindenkinek, ám a tökéletesedés lehetőség abban rejlik, hogy saját szabad akaratunkat hittel és bizalommal alárendeljük az isteni akartnak. 

- Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a Magasabb Én szükségleteit.

A mai időkben közvetve vagy közvetlenül minden emberi lény szembesül ezzel a négy alapelvvel. Az erre vonatkozó planetáris törvény értelmében minden nagyobb időciklus lezárulását megelőzően - mint a jelenlegi is - minden egyes emberi lényt emlékeztetni kell erre a négy alapelvre, amelyeket magáévá kell tennie. Lesznek, akik ehhez könyvekből kapják meg az üzenetet. Mások filmekből. Lesznek, akiknek halálközeli élményük lesz, és megváltozva térnek vissza fizikai testükbe, hogy szeretteiknél is elősegítsék a szükséges változást. Sokakat angyalok, Felemelkedett Mesterek látogatnak meg; a 20. század már eddig is bővelkedett jelenésekben. A fejlődésre és a nemesedésre való késztetés üzenete tudat alatt is továbbadódhat olyanoknak, akik testükön viselnek vagy magukkal hordanak, esetleg otthonukban őriznek különböző csodálatos kristályokat vagy drágaköveket, illetve belőlük készült ékszereket. Mindezek csak példák arra, hogy a négy szellemi igazság hányféle módon kerül majd közlésre. 

A ti dolgotok ebben a folyamatban az, hogy éljetek igazul, tanuljatok és törekedjetek a tökéletesedére, imádkozzatok, hogy megismerjétek az Isteni Tervet és az abban betöltött szerepeteket, gyógyítsátok és tisztítsátok magatokat minden szinten, amennyire csak tőletek telik. 

Kollektív szinten hét karmikus főbűn van, amelyek megtisztításra és átformálásra várnak, ezek a következők:

-gőg

-függőség

-előítélet

-gyűlölet

-kegyetlenség

-feláldozás

-szégyen

A fenti hét karmikus főbűn általános érvénnyel kiterjed a szoláris gyűrű minden bolygójára, de feloldásukra csak a Földön van lehetőség, itt kell velük dolgozni. Létezik továbbá hét olyan alapvető vétek, amelyek rabul ejthetik az ént és speciálisan a Földre vonatkoznak:

-kéjvágy

-lustaság

-torkosság

-büszkeség

-harag

-irigység

-kapzsiság

A szellemi tanítványnak először ezeket az egoista megnyilvánulásokat kell kigyomlálnia lelke mélyéről, s csak ezután tehet szert valódi spirituális hatalomra. 

A mai időkben ezek a vétkek, és karmikus főbűnök felerősödve jelentkeznek, hogy mindenki felfigyelhessen rájuk, és tudatosítva őket, dolgozhasson rajtuk. Ez a hét negatív viselkedési minta a forrása minden félelemnek, illúziónak és elkülönültségnek.

A főbűnök aszerint következnek egymás után, amilyen sorrendben szoláris gyűrűtökben kialakultak - kezdve a Vénusztól, a Marson és a Maldeken át egészen a Földik. 

Mindegy, hogy az Egyesült Államok világuralmi törekvéseiről van-e szó vagy egy New Age-es megszállottról, aki felsőbbrendűnek képzeli magát kevésbé szellemi beállítottságú embertársaihoz képest - ennek a magatartásnak a hátterében mindkét esetben a gőg áll. Mindegy, hogy egy alkoholistáról van-e szó vagy valakiről, akinek csak az alakformáláson jár az esze, mindkettő függőség. 

Legyen a karmikus minta látványos vagy kevésbé feltűnő, minden embernek kötelessége felismernie magában a rá eső rész, és mindent el kell követnie annak érdekében, hogy magatartását pozitívvá formálja, E hét karmikus főbűn egyénenként változó mértékben keveredik, és a legkülönfélébb variációkban van jelen mindenkiben. De ha közelebbről szemügyre veszik őket, beláthatjátok, hogy minden probléma ezen a hét karmikus főbűnének egyikére-másikára vagy keverékére vezethető vissza. Ráadásul a helyzetet tovább nehezíti a tény, hogy ti, emberek elvesztettétek a négy evolúciós alapelvről szóló tudástokat, így azt sürgősen újra kell tanulnotok!


Forrás: Amorah Quan Yin: A plejádok fényküldöttei

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Hiteles kapcsolatban önmagammal és másokkal

Frekvenciák